Emeklilikte yeni dönem geldi ! 3 sene şartı var, kesinti olmayacak

Emeklilikte yeni dönem geldi. Birçok kişiyi kapsıyor. Vergi kesintisi olmayacak. 3 sene şartı geliyor... AK Partili milletvekilleri, 18 yaş altı gençlerin BES bünyesine alınması, emeklilikle alakalı taahhüt veren hizmet sunucularının BES’e aktarılmasına o

Emeklilikte yeni dönem geldi. Birçok kişiyi kapsıyor. Vergi kesintisi olmayacak. 3 sene şartı geliyor... AK Partili milletvekilleri, 18 yaş altı gençlerin BES bünyesine alınması, emeklilikle alakalı taahhüt veren hizmet sunucularının BES’e aktarılmasına olanak sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu içinde zorunlu olarak mali sorumluluk sigortası bünyesi dışında kalan sorunların yeniden onarımını da içeren Sigortacılık ile Diğer farklı Alanlarla alakalı Kanunlarda ve Bir Kanun değerinde Kararnamede farklılık Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifini TBMM sundu.

screenshot-36.jpg

Milletvekilleri, 18 yaş altı gençlerin BES bünyesine alınması, emeklilikle alakalı taahhüt veren hizmet sunucularının BES’e aktarılmasına olanak sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu içinde zorunlu olarak mali sorumluluk sigortası dışında kalan maddelerin tekrar düzenlenmesini de kapsayan Sigortacılık ile farklı Bazı Alanlarla alakalı Kanunlarda ve Bir Kanun değerinde Kararnamede farklılık Yapılmasıyla alakalı Kanun Teklifi’ni TBMM’ye sundu. Anne ve babalar, 18 yaşını bitirmiş çocukları için BES’te birikim sağlayabilecek.

Emeklilikte Yeni Dönem

screenshot-35.jpg

Anne ve babalar, yetkili kişilerce karar alınması suretiyle, üyelerine veya çalışan işçilerine emekliliğe yönelik taahhüt veren ve koşullara uyan dernek, vakıflar gibi veya sair ticaret işyerleri içinde 1 Ocak 2021 tarihi başlangıcıyla mevcut halde bulunan emeklilik taahhüt adımları kapsamındaki yurt içi veya yurt dışındaki oluşan birikimler ve taahhütlerle alakalı tutarlarını, 31 Aralık 2023 tarihine kadar kısmen yada tamamen BES’e aktaramını yapabilecek. BES’e aktarılmış olan tutarlar gelir vergisinin dışında tutulacak. Bu alanda aktarımı yapmış olan üyeler, aktarımı yaptıkları tarihinden itibaren 3 sene içinde maluliyet ve ölüm dışındaki bir sebeble sistemden ayrılamayacak.

screenshot-37.jpg

Aktarımı yapmış olan üyelerin sistemde kazanacakları zamana ve üyelerden sosyal güvenlik ve tabi olduğu vakıf senedi bünyesinde emeklilik hakkı doğmuş olanların aktarımdan sonra sistemde emeklilik hakkı doğacağı yaşla alakalı esas ve koşullar , Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme Kurumu dahilinde belirlenecek. BES’e aktarımı yapılan miktarlar, gelir ve ilgili kurumlar vergisi mükelleflerince daha eski tarihte gider oluşmamışsa, aktarımı yapıldığı yılın ticari getirisinin tespitinde göz önüne alınacak. Aktarımın yapılması sonucuyla gerçekleştirilmiş olan taşınmaz veya iştirak hissesi satışından oluşacak kazancın, bu alanda aktarılmış olan kısma isabet eden miktarı kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Bu alanda yapılmış olan işlemler harçtan, düzenlemesi yapılan kağıtlar damga vergisinden, lehe alımı olan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden dışında tutulacak.