Garantili Cihazın Tamir Süresi, Ücretsiz Onarım ve İade Süreci

Garantili Cihazın Tamir Süresi, Ücretsiz Onarım ve İade Süreci

Herhangi bir alışverişimizde hukuken alıcıyı güvende tutmayı sağlamak amacıyla bazı ürünler garanti kapsamına alınmış ve kanunla koruma altına alınmıştır. Günümüz teknoloji dünyasında vazgeçilmezimiz olan akıllı telefonlar, elektronik cihazlar, giyim sektöründe üretilen birçok ürün, tıbbi ürünler, arabalar vs aklımıza gelmeyen yüzlerce çeşit yardımcı eşyalar garanti belgesi adı verilen bir belge ile birlikte satılmakta. Herhangi bir zamanda aldığımız ürün garanti süresi bitmeden arızalanırsa nasıl bir yol izleyebileceğimizle ilgili detaylı bir araştırma yaptık. Kullanıcı odaklı çözümler için küçük balığı büyük balıklara yem etmemek adına bu bilgilerden siz ziyaretçilerimizin de istifade etmesini istedik. Garanti kapsamında satın aldığımız herhangi bir cihaz veya eşyanın bozulması durumunda tamir süresi, maksimum onarım süreci ve iade şartlarını detaylıca inceleyelim. Garantili ürünün tamir süresi, onarım ve iade süreci nasıl işliyor? ile ilgili hazırladığımız bu yazının içerisinde aşağıdaki sorularınızın yanıtını net olarak alabileceksiniz.
 • Satın aldığım ürün kutusundan hatalı çıktı, ne yapmalıyım?
 • Satın alma sürecinde bana söylenmeyen bir şart dolayısıyla mağdur oldum. Ne yapmalıyım?
 • Satın aldığım ürünü iade etmek istiyorum, ne yapmam gerekiyor?
 • Telefonumu bir arızası nedeniyle garantiye gönderdim. Neredeyse 40 gün olmasına rağmen tamir edilip geri gönderilmedi, ne yapmalıyım?
 • Garantiye gönderdiğim telefonun azami tamir süresi kaç gündür?
 • Bir cep telefonun garanti süresi kaç yıldır?
 • Üreticinin hatasından kaynaklı nedenlerden dolayı değişim, ücretsiz onarım veya iade alamadım, nereye müracat etmeliyim?
Garanti kapsamında yer alan cihazınızla ilgili yaşayacağınız herhangi bir problemde yukarıda yer alan sorular aklınızı karıştıracaktır. Gelin hep birlikte doğal bir garanti süreci nasıl olmalı, inceleyelim.

Garanti Belgesinde Olması Gereken Zorunlu Bilgiler

 • Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi
 • Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • Fatura tarih ve sayısı
 • Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
 • Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri
 • Garanti Süresi
 • Azami Tamir Süresi
 • Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi
 • Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi
 • Kullanım hatalarına ilişkin bilgi
 • Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi
 • Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar
*Cep telefonlarının aksi belirtilmedikçe garanti süresi 2 yıldır.

Tüketici & Satın Alan Kişinin Hakları

Garanti kapsamında yer alan herhangi bir ürünü satın aldığımız tarihten itibaren bu ürün herhangi bir nedenle garanti süresi içerisinde bozulursa tüketicinin ne tür hakları bulunmaktadır. Sırayla bu adımları takip etmemiz gerekiyor.

1.) Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı

Satın aldığımız bir cep telefonu, elektronik eşya vs. bozulursa ilk önce bu ürünü aldığımız satıcıdan, sonrasında ise ürünün üretici veya ithalatçı firmasından ücretsiz onarım hakkını talep etmemiz gerekiyor. Bu hakkın kullanımından satıcı, üretici ve ithalatçı ortak derecede sorumludur. Yani satıcının bize "biz bu ürünü sattık ama sorumlu değiliz, üreticiye göndereceğiz ne derlerse o" gibi bir ibare kullanma lüksü yoktur! Garanti Belgesi yönetmeliğinin 8. maddesi incelendiğinde ürün satıcısı hiçbir şekilde ücret talep etmeden malın onarımını yapmakla veya yaptırmakla yükümlü olduğu yer almaktadır. Tüketici ücretsiz onarım isteme hakkını kullanırsa satıcı tarafından herhangi bir şekilde işçilik masrafı, parça bedeli veya herhangi bir ad altında ücret talep etmeden ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğunu unutmayın. Aynı şekilde tüketici bu ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçı firmaya karşı da kullanabilir.

Azami Tamir Süresi Kaç Gündür?

Teknik servisler kendilerine verilen malın tamirini azami tamir sürelerince tamamlanmak zorundadırlar. Arızalı bir ürünün azami tamir süresi 20 İŞ GÜNÜ olarak belirlenmiştir.

2.) Para İadesi, İndirim veya Değişim Hakkı

Tüketici daha önceden arızalanan ürün için ücretsiz onarım hakkını kullandı diyelim. Buna rağmen;
 • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
 • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumları ile karşı karşıya kalırsa ürünün bedel iadesini (ürünün fiyatının tamamı), kusur oranında bedel indirimini (arıza fiyatı kadar ürün fiyatından indirim) veya yenisi ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Bu durumda satıcı, tüketicinin talebini hiçbir şekilde reddedemez. Talebin karşılanmadığı durumda hem satıcı, hem üretici hem de ithalatçı firma bu durumdan müteselsilen sorumlu olacaktır. Ürünün yenisi ile değişimi işleminin satıcı tarafına orantısız güçlükleri beraberinde getirmesi muhtemel bazı durumlarda tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birisini de kullanabilir. Burada ürünün ayıpsız değeri, kusurlu üründeki ayıbın öneminin tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Satın alınan ürün arızalı çıkar ve alıcı bu ürünün yenisi ile değişimini talep ederse; satıcı, üretici veya ithalatçı firma bu talebin kendilerine bildirilmesinden itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde yerine getirmekle mükelleftir. Örnek olarak bir cep telefonunu arızası nedeniyle teknik servise verdik, azami onarım süresi olan 20 iş gününde tamir edilemedi diyelim. Bu 20 iş günü sonunda satıcıdan malın yenisini istediğimiz andan itibaren 30 iş günü içinde bu telefonun yenisi veya bir üst modelini bize vermek zorundadır. Örneğin bir cep telefonunu teknik servise tamir için verdik ve 20 iş günü içerisinde tamir edemedi, 20 iş gününün bitiminde malın yenisini veya üst modelini istiyoruz, satıcıda bize 30 gün içerisinde yenisi veya üst modelini vermek zorundadır.

Değişimden Gelen Ürünün Garanti Süresi Ne Kadardır

Garanti kapsamında değiştirilen malın garanti süresi, ilk satın alınan malın kalan garanti süresi kadardır. Yani değişimden gelen ürünün garantisi SIFIRDAN BAŞLAMIYOR! Yukarıdaki süreler dahilinde satıcı malı yenisi ile değiştirdiğinde garanti süresi ilk satılan maldan kalan garanti süresidir. Sıfırdan BAŞLAMAZ. Kalan süre içerisinde tekrar bozulur ise yukarıdaki haklarımızı tekrar isteyebilmekteyiz.

3.) Kullanım Hatasından Kaynaklanan Arızalar İçin Ne Gibi Yol İzlenmeli

Garantiye gönderdiğiniz cihazın hangi arızası olduğu bir rapor şeklinde sizlere ilgili malın teknik servisi tarafından gönderilecektir. Arızada kullanım hatasının olup olmadığı malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Teknik servis tarafından size sunulan rapora güven konusunda sorun yaşıyorsanız bu rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz.

Telefonum Teknik Serviste İken Yedek Telefon Verilir Mi?

Garanti süreci içinde bozulan cep telefonunuzu servise verdiğinizde bazı şartların oluşması halinde üretici veya ithalatçı tarafından size yedek telefon verilebilir. Cep telefonunuz serviste 10 iş gününü aşan tamirde yedek telefon hakkınız doğmaktadır. Yedek telefon sorumluluğu üretici veya ithalatçı firma sorumluluğundadır. Yani satıcı bu hakkı reddedebilir. Tüketicinin bu hakkı iyi bilmesi ve hakettiği hizmeti ilgili üretici firma veya ithalatçı firmadan talep etmesi gerekmektedir. Yoksa siz istemediğiniz sürece tamirde geçen 10 iş günü sonrasında kimse size yedek telefon verelim gibi bir seçenek sunmayacaktır. Yedek telefon alma hakkınız kanunla koruma altına alınmıştır. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde yer alan "Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu" altında 14. maddenin (4) nolu bendinde açıkça belirtilmiştir. "(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir."

Ürün Servisteyken Garanti Süresi Dolarsa Ne Yapabilirim?

Ürününüzü teknik servise gönderdikten sonra aradan geçen süre garantinize eklenecektir. Yani cihaz servisteyken garantinin dolması imkansızdır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.