Tam Sayilarda çarpma Ve Bölme Işlemi

Konu, 'İlköğretim ve Lise' kısmında Eleftra tarafından paylaşıldı.

 1. Eleftra

  Eleftra Her şey bâtıni!

  Kayıt:
  21 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  131.807
  Konular:
  37.018
  Beğeniler:
  4.717
  Nereden:
  Eskişehir
          
  TAM SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ

  TAM SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ
  (+2).(+5)=(+10) ; (+2).(-5)=(+10)
  Aynı işaretli iki sayının çarpımı
  (+2).(-5)=(-10) ; (-2)+5)=(-10)
  Ters işaretli iki tam sayıyı çarpmak için sayıların mutlak değerleri çarpılır ve çarpımın önüne (-) işareti yazılır.
  Özetlersek, aynı işaretli tam sayıların çarpımı pozitif, ters işaretli sayıların çarpımı negatif bir tam sayıdır.

  TAMSAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİNDE 1’İN ETKİSİ
  Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

  a)(+1).(+7)=(+7).(+1)=(+7)’dır.
  b)(+1).( -9)=(-9).(+1)=(-9) ‘dur.
  c)(+1).0=0.(+1)=0’dır
  Herhangi bir sayının (+1) tam sayısı ile çarpımı o tam sayının kendisidir.
  +1 sayısı tam sayılar kümesinde etkisiz elemandır.
  TAM SAYILAR KÜMESİNDE 0’IN ETKİSİ
  Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

  a)0.(+5)=(+5).0=0’dır
  b)0.(-4)=(-4).0=0 dır.
  Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, herhangi bir tam sayının 0 (sıfır) ile çarpımı 0’dır.
  Tam sayılar kümesinde 0 çarpma işlemine göre yutan elemandır.

  ÜÇ VEYA DAHA FAZLA SAYININ ÇARPIMINI BULMAK

  1) (+3).(-4).(+5)= işleminin yapılışını inceleyiniz.

  (+3).(-4).(+5)=[(+3).(-4)].(+5)
  =(-12).(+5)
  = (-60)

  Aynı işlemi bir de aşağıda olduğu gibi yapalım.

  (+3).(-4).(+5)=(+3).[(-4).(+5)]
  =(+3).(-20)
  =(-60)
  2) (+2).(-3).(+5).(-5)= işleminin yapılışını inceleyiniz.

  (+2).(-3).(+5).(-5)=[(+2).(-3)].[(+5).(-5)]
  =(-6).(-25)
  = -150
  Aynı işlemi birde aşağıda olduğu gibi değişik gruplandırma ile yapalım

  (+2).(-3).(+5).(-5)=[(+2).(+5)].[(-3).(-5)]
  =(+10).(-15)
  =(-150)
  Üç veya daha fazla tam sayıyı değişik gruplandırmadır yaparak çarparsak, çarpım değişmez.

  ALIŞTIRMALAR  1)Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
  a)(+2).(+2).(+2)=[(+2).(+2)].(+2)
  =(+4).(+2)
  =(+6)
  b)(-3).(-3).(-3).(-3)=[(-3).(-3)].[(-3).(-3)]
  =(-6).(-6)
  =36
  c) (+5).(+5)=25
  d)(+40).(+40).(+40)=[(+40).(+40)].(+40)
  =(+160).(+40)
  =(+6400)
  e) (-2).(+19)=(-38) f) (+25).(+12)=(+300)
  g)(+3).(-6).(-4).(-5)=[(+3).(-6)].[(-4).(-5)]
  =(-18).(+20)
  =(-360)
  h) (+6).(+6).(-5).(-1)=[ (+6).(+6)].[(-5).(-1)]
  =(+36).(+5)
  =(+180)
  2)Aşağıda çarpma işlemini yapınız.
  a)(+7).(+3)=(+21)
  b)(-4).(-9)=(+36)
  c)(-5).(+10)=(-50)
  d)(+12).(-6)=(-72)
  e)(-7).(-5)=(+35)
  f)(-13).(-1)=(+13)
  3)Aşağıda çarpma işlemlerini yapınız.
  a)(+3).(-7).(-5)=(+3).[(-7).(-5)]
  =(+3).(+35)
  =(+105)
  b)(-8).(+7).(-2)=[(-8).(-2)].(+7)
  =(+16).(+7)
  =(+112)
  c)(-2).(-1).(+3).(-4)=[(-2).(-1).(-4)].(+3)
  =(+8).(+3)
  (+24)
  d)(+9).(-5).(-7).0=0


  4) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyeni bulunuz.

  a) (+4).(?)=(+24)
  (+24)+4)=(+6)
  (+4).(+6)=(+24)
  b) (-7).(?)=(+56)
  (-56)-7)=(-8)
  (-7).(-8)=(+56)
  c) (?).(-9)=(-63)
  (-63)-9)=(+7)
  (+7).(-9)=(-63)
  d) (?).(+8)=(-72)
  (-72)+8)=(-9)
  (-9).(+8)=(-72)
  5) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyeni bulunuz.

  a) (?).(+7)=(+7)
  (+7)+1)=(+7)
  (+1).(+7)=(+7)
  b) (?).(+45)=0
  0+45)=0
  0.(+45)=0
  c)(+2).(-3).(?)=(-24)
  (-24)+2)=(-12)
  (-12)-3)=(+4)
  (+2).(-3).(+4)=(-24)
  d) (-19).(?)=(-19
  (-19).(+1)=(-19)
  (-19).(+1)=(-19)
  e) (-54).(?)=(-54)
  (+54)-1)=(-54)
  (+54).(-1)=(-54)
  f) (?).(-5).(-2)=(+80)
  (+80)-2)=(-40)
  (-40)-5)=(+8)
  (+8).(-5).(-2)=(-80)
  6)Aşağıdaki işlemleri yapınız.

  a) (+3).[(-2).(-8)] b)(-5).[(+9).(-4)]
  =(+3).(+16)=(+48) =(-5).(-36)=(-180)

  c) [(+8).(-39].(-69)= d) [(+2).(+7)].(-14)=
  =(-24).(-6) =(+14).(-14)
  =(+144) =(-196)

  7)Aşağıdaki işlemleri yapınız.

  a) (+7).(-6).(+7).(-4)=[(+7).(+7)].[(-6).(-4)]
  =(+49).(+24)
  =1176
  b) (+7).[(-6).(-4)]=(+7).(+24)
  =168
  c) (-4).(+7).(-3).(+5)=[(+7).(+5)].[(-4).(-3)]
  =(+35).(+12)
  =420
  d) [(-6).(-4)].[(+2).(+7)]=(+24).(+14)
  = 336
  8)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  a) [(-9).(-4)].[(+2).(+7)]=(+36).(+14)
  =504
  b) [(-9).(-4)].[(+8).(-3)]=(+36).(-24)
  =(-864)
  c) [(-2).(-8)].[(+2).(+7)]=(+16).(+14)
  =(+224)
  d) [(-9).(-4)].[(+2).(+7)]=(+36).(+14)
  =(+504)
  9)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  a) [(-6).(-4)].[(+8).(+3)]=(+24).(+24)
  = (+24)
  b) [(-2).(8)].[(+8).(+3)]=(+16).(+24)
  =(+384)
  c) (-9).(-4)].[(+4).(+6)]=(+36).(+24)
  =(+864)
  d) [(-6).(-4)].[(+2).(+8)]=(+24).(+16)
  =(+384)
  e) [(-6).(-4)].[(+9).(+4)]=(+24).(+36)
  =(+864)
  10)
  a) [(+7).(-3).(-5)].(-32)=(-105).(-32)
  =(+3360)
  b) [(-4).(-3)].[(+2).(-14)]=(+12).(-28)
  =(-336)
  c) [(+9).(-12)].[(-4).(-2)]=(-108).(+6)
  =(-636)
  d) [(+6).(-4)].[(+7).(+4)]=(-24).(+28)
  =(-672)

  TAM SAYILAR KÜMESİNDE BÖLME İŞLEMİ

  Bölme Kavramı:
  1) (+5).(-3)=(-15) olduğunu tam sayıların çarpımına ait kuraldan biliyoruz.Şimdi,
  (+5).n=(-15) eşitliğini sağlayan n sayısını bulalım Başka bir deyişle, (+5) ile çarpıldığında (-15) tam sayısını veren sayıyı bulacağız.
  n=(-3) olduğunu hemen akıldan söyleyebiliriz.
  Bu eşitliği sağlayan n=(-3) tam sayısına (-15) tam sayısının (+5) tam sayısına bölümü denir ve
  n=(-15)+5)=(-3) biçiminde gösterilir.
  Bu işlemde (-15)’e bölünen, (+5)’e bölen, (-3)’e bölüm denir.
  Negatif bir sayının pozitif bir sayıya bölümü negatif bir sayıdır.
  Kalansız bir bölme işleminde her zaman;
  Bölünen=bölen . bölüm eşitliği doğru olur.
  2) Şimdi de (+24)-4) bölme işlemini yapalım.Bu bölme işleminin sonucunu bulmak için (-4)ile çarpıldığında (+24) sayısını veren sayıyı bulmalıyız.
  (-6).(-4)=+24 olduğuna göre;
  (+24)-4)=(-6)
  Bu örnekte olduğu gibi pozitif bir sayının negatif bir sayıya bölümü negatif bir sayıdır.
  3) Yukarıdaki bölme işlemlerinde olduğu gibi düşünülürse;
  (+28)+7)=(+4)tür çünkü (+4).(+7)=(+28)
  (-28)-7)=(+4)tür çünkü (+4).(-7)=(-28)
  Aynı işaretli iki sayının bölümü pozitiftir.
  Özetlersek; aynı işaretli iki sayının bölümü pozitif(+), Ters işaretli iki sayının bölümü negatif(-)tir.
  Tamsayıların (+1)ve (-1) Sayıları ile Bölme İşlemi
  1)(+8)+1)=(+8)dirÇünkü (+1).(+8)=(+8)dır.
  (-7)-1)=(-7)dır.Çünkü (-1).(-7)=(-7)dır.
  Bir tam sayının (+1) sayısına bölümü o tam sayının kendisidir.
  Bu özelik bütün tam sayılar için doğrudur.
  2)(-6)-1)=(-6)dır.Çünkü, (-1).(-6)=(-6)dır.
  (-9)-1)=(-9)dur.Çünkü, (-1).(-9)=(-9)dur.
  Bir tam sayının (-1) sayısına bölümü, o tam sayının toplama işlemine göre tersidir.

  Sıfır Sayısı ve Bölme İşlemi:
  1) 0+4) işleminin sonucunu bulalım.
  (+4).0= olduğundan 0+4)=0dır.
  2) 0-7) işleminin sonucunu bulalım.
  (-7).0=0 olduğundan 0-7)=0 dır.Sıfırın, sıfırdan farklı bir tam sayıya bölümü sıfırdır.
  3)(+8):0 işleminin anlamı yoktur.Çünkü hiç bir sayının 0 ile çarpımı (+8) sayısına eşit değildir.
  4)0:0 işleminin de anlamı yoktur.Çünkü her tam sayının 0 ile çarpımı sıfıra eşittir.Bunun için 0:0 bölmesinin belli bir değeri yoktur.
  Sonu Sıfırlı Tam Sayıları 10 ve 10 un Kuvvetlerine Kısa Yoldan Bölme:
  1) a)(+370)+10)=+37
  b)(-8200)+100)=-82
  c)(+35000)+1000)=+35 olur.
  2) a)(+400)-10)=(-40)
  b)(-7300)-100)=+73
  c)(+80000)+10000)=(-8) olur.
  Sonu sıfırlı tam sayıları 10,100,1000,... ile kısa yoldan bölmek için bölünenin sonundan sıra ile 1,2,3,... sıfır sileriz.
  Örnekler
  1)a) (-12)-3)=+4 b)(+75)+3)=+25
  c)(-48)+8)=(-6) d)(+126)-7)=(-18)
  2)[(-36)+4)]:[(+9)-3)]=(-9)-3)
  =(+3)

  Çözümlü Örnekler
  1) Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

  a)(+21)+7)=(+3) b)(+35)-5)=(-7)
  c)(-24)-8)=+3 c)(-25)+5)=(-5)

  2) Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

  a)0+7)=0 b)0-8)=0
  c)0:0=belirsizdir.Bölüm yoktur.
  d)(+6):0= sıfıra bölüm tanımsızdır.Bölüm yoktur.

  3)Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım.

  a)(+15)+1)=(+15) b)(-45)+1)=(-45)
  c)(+1)+1)=(+1) d)(-1)+1)=(-1)

  4)Aşağıdaki eşitliklerde, yerine yazılacak sayıları bulunuz.
  a) +7)=(+5) c) -3)=(+7)
  b)(+12): =(-4) d)(+8)-2)=

  Çözümler:
  a) =(+7).(+5)=35 b) =(+7).(-3)=(-21)
  c) =(+12)-4)=(3) c) =(+8)-2)=(-4)

Sayfayı Paylaş