Mecmuatul ahzap derlemelerı

Konu, 'Dualarımız' kısmında Melbourne tarafından paylaşıldı.

 1. Melbourne

  Melbourne Yeni yorumcu

  Kayıt:
  4 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  39
  Konular:
  34
  Beğeniler:
  28
  Nereden:
  Belirtilmedi
          
  BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

  HEPSI ARAPCADIR..

  ALLAH C.C HEPIMIZIN SIKINTILARINI,ILMINI VE HAYIR DUALARIMI KABUL EYLER INSA-ALLAH.


  BÜYÜK EVLİYADAN BAZISININ DUALARI
  Hizbü's-Seyf - Hz Ali (r.a.) 1
  Hz Ali (r.a.)'nin Bir Hizbi 9
  Haftalık Dualar - Hz Ali (r a) 10
  Cuma Günü Duası 10
  Cumartesi Duası 11
  Pazar Duası 11
  Pazartesi Duası 12
  Salı Duası 13
  Çarşamba Duası 13
  Perşembe Duası 13
  Duâü'l-Ferec - Hz Ali (r.a.) 14
  Hz Ali (r.a.)'nin Bir Duası 15
  Hz Ali (r.a.)'nin Bir Münâcâtı 16
  el-Kasidetü'1-Mecdiyye - Hz Ali (r.a.) 16
  Füyûzât-ı Rabbâniye - Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylanî (k.s.) 18
  Hizbü'1-Hıfz - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 33
  Hizbü'l-Celâle - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 35
  el-Hizbü'1-Kebir - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 36
  el-Münâcâtü's-Seheriyye - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 49
  Abdülkadir Geylanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı 49
  Salatü'l-Kibriti'l-Ahmer - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 50
  Hizbü'n-Nasr - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 55
  Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Duası 56
  Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Virdi 57
  Esmâ-i Hüsna Kasidesi - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 59

  Haftalık Virdler -

  Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 62
  Pazar Günü Virdi 62
  Pazartesi Virdi 67
  Salı Virdi 69
  Çarşamba Virdi 71
  Perşembe Virdi 72
  Cuma Virdi 76
  Cumartesi Virdi 77
  Hizbin Hatimesi 79

  Haftalık Gece Virdleri -

  Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 81
  Pazar Gecesi Virdi 81
  Pazartesi Gecesi Virdi 82
  Salı Gecesi Virdi 84
  Çarşamba Gecesi Virdi 85
  Perşembe Gecesi Virdi 87
  Cuma Gecesi Virdi 89
  Cumartesi Gecesi Virdi 91
  Mıknatısü'l-Ed'iye Hizbi - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 93
  Hizbü't-Tefric - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 94
  Hizbü't-Tevhid - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 95
  Hizbü'd-Devri'1-A'lâ - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 97
  Duanın İhtitamı 101
  İ'tisâmü'd-Devri'1-A'lâ - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 101
  Salâtu Fevâtihi'l-Hakîka -Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 102
  Salatü'1-Kutb - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 104
  Salatü's-Sır - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 106
  İmam Zeynülabidin Hazretleri (r.a.)'nin Münâcâtları 107
  1-Münâcâtü't-Tâibîn 107
  2- Münâcâtü'ş-Şâkîn 108
  3-Münâcâtü'l-Hâifîn 109
  4- Münâcâtü'r-Râcîn 110
  5- Münâcâtü'r-Râğibîn 111
  6- Münâcâtü'ş-Şâkirîn 113
  7- Münâcâtü'l-Mutiîn Lillâh 114
  8- Münâcâtü'l-Mürîdîn 115
  9- Münâcâtü'l-Muhibbîn 116
  10- Münâcâtü'I-Mütevessilîn 117
  11-Münâcâtü'I-Müftekırîn 118
  12- Münâcâtü'l-Ârifîn 119
  13- Münâcâtü'z-Zâkirîn 120
  14- Münâcâtü'l-Mu'tasımîn 121
  15- Münâcâtü'z-Zâhidîn 122
  Duaü'l-İstiâze - Zeynülabidin Hazretleri (r.a.) 123
  Arefe Günü Duası - Zeynülabidin Ali b Hüseyin Hazretleri (r.a.) 124
  Hizbü'l-Hasîn - İmam Gazâlî (k.s.) 136
  Hizbü'l-Masun - İmam Gazâlî (k.s.) 138
  Hizbü'l-İhticâb - İmam Gazâlî (k.s.) 148
  Hüsn-ü Akıbet Duası - İmam Gazâlî (k.s.) 149
  Cünnetü'1-Esmâ - İmam Gazâlî (k.s.) 149
  Allah'ın Birliğini İlan İçin 149
  Tevbenin Kabulü ve Mağfiretin Talebi İçin 150
  Af Talebi İçin 150
  Duaların Kabulü ve İhtiyaçların Giderilmesi İçin 150
  Duanın Kabule Karin Olması İçin 150
  İlim ve Hikmete Nail Olmak İçin 151
  Düşmanlara Karşı Yardıma Mazhar ve Fetihin Müyesser Olması İçin 151
  Zâlimleri Dize Getirmek ve Sultanların Gözünde Heybetli Görünmek İçin 151
  Katı Kalplerin Yumuşaması İçin 151
  Düşmanlardan ve Belalardan Kurtulmak İçin 151
  Düşmanlara Galip Gelmek İçin 152
  Düşmanı Yenmek ve Zararından Korunmak İçin 152
  Düşmandan ve Tuzaklarından Korunmak İçin 152
  Rızkın Bollaşması İçin 152
  Çocuk Sahibi Olmak İçin 153
  Saygın ve İtibarlı Olmak İçin 153
  İtibarlı ve Nimete Mazhar Biri Olmak İçin 153
  Gönlün Huzura Ermesi ve Vakar Sahibi Olmak İçin 153
  Kalpten Üzüntüyü Atmak İçin 153
  Kalb İnşirahı İçin 154
  Gam, Keder ve Acının Defi İçin 154
  Açlık ve Susuzluğun Giderilmesi İçin 154
  Yağmur Yağması İçin 154
  İhtiyaçların Giderilmesi İçin 154
  Kin, Nefret ve Düşmanlık Duygularına Karşı 154
  Sihrin Bozulması ve Zararının Defi İçin 155
  Zorlukların Kolaylaşması ve İsteklerin Gerçekleşmesi İçin 155
  Hastalıktan Şifa Bulmak İçin 155
  Hastalıkların Defi İçin 155
  Tâûn Türü Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklardan Korunmak İçin 155
  Münkirlerin İnkarını Def İçin 156
  Düşmanların Hakkından Gelmek İçin 156
  Düşmanların Ağzını Bağlamak İçin 156
  Düşmanlardan Gizlenmek İçin 156
  Kötülerin Dil ve Basiretlerinin Bağlanması İçin 156
  Cehennem Azabından Korkulduğunda 156
  Ölüm Sekerâtının Kolay Olması İçin 157
  Bir Halden Daha Güzel Bir Hale Geçmek İçin 157
  İyilik ve Lütfa Mazhar Olmak İçin 157
  Sıkıntı ve Hapisten Kurtulmak İçin 157
  Dalaletten Kurtulup Selamete Ermek İçin 157
  Nimetin Şükrünü Eda ve Mazhar Olunan Lütfün Artması İçin 157
  el-Hizbü'1-Kebir - İmam Şâzilî (k.s.) 158
  Hizbü'l-Fetih - İmam Şâzilî (k.s.) 167
  Hizbü'1-Hamd - İmam Şâzilî (k.s.) 171
  Hizbü'1-Lutf - İmam Şâzilî (k.s.) 182
  Hizbü't-Tams - İmam Şâzilî (k.s.) 186
  Hizbü Darbi't-Tams, İmam Şâzilî (k.s.) 188
  Hizbü'1-İhfâ - İmam Şâzilî (k.s.) 191
  Hizbü'l-Hucub - İmam Şâzilî (k.s.) 193
  Hizbü'1-Hıfz - İmam Şâzilî (k.s.) 194
  Hizbü'ş-Şekvâ - İmam Şâzilî (k.s.) 197
  Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzilî (k.s.) 205
  Hizbü'1-Hars - İmam Şâzilî (k.s.) 208
  İmam Şâzilî (k.s.)'nin Bir Hizbi 209
  Hizbü'l-Ed'iye, İmam Şâzilî (k.s.) 209
  es-Salâtü'n-Nâciyye, İmam Şâzilî (k.s.) 216
  Ebü'l-Ferec el-Bedevî (k.s.)'nin Bir Hizbi 218
  Şeceretü'1-Asl Duası -Ahmed el-Bedevî (k.s.) 224
  Şeyh Ahmed er-Rufâî (k.s.)'nin Bir Virdi 224
  Hizbü'l-İhlas - Ahmed er-Rufâî (k.s.) 228
  Ashâb-ı Bedir - Abdullatif eş-Şâmî (k.s.) 236
  Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.)'nin Virdleri 250
  Salavât-ı Şerife - Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.) 266
  Sıkıntı ve Darlık Hallerinde - Cafer-i Sâdık (r.a.) 273
  Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın Bir Duası 273
  Haftalık İstiâzeler - Câfer-i Sâdık (r.a.) 274
  1-Âfet ve Hastalıklar Korunmak İçin 274
  2-Nazardan Korunmak ve Şeytanın Defolması İçin 276
  3-Büyücü, Şeytan, Zâlim ve Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin 277
  4-Düşman, Musibet ve Tuzak Gibi Kötülüklere Karşı 279
  5-Gece-Gündüz Ansızın Gelebilecek Belalar ve Habis Ruhlara Karşı 281
  6-İnsan, Cin, Hastalık ve Gönül Darlığına Karşı 282
  7-Nazardan Korunma, Makbuliyet, Heybet, Nusret, Emniyet ve Lütuflara Mazhariyet İçin 284
  Virdin Hitâmı 285
  Seher Vakti Virdi - Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.) 286
  Gurub Virdi - Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.) 293
  Hizbü'1-Hıfz - İmam Nevevî (k.s.) 297
  Virdü'l-Ferec - İmam el-Kerhî (k.s.) 299
  Dünya ve Ahiret Sıkıntıları İçin - Mâruf el-Kerhî (k.s.) 300
  Keşfe Mazhar Olmak ve Murada Nail Olmak İçin - Mâruf el-Kerhî (k.s.) 300
  el-Musebbeâtü'1-Aşr - Ahmed ed-Derdîr (k.s.) 301
  Salavât-ı Şerife - Ahmed ed-Derdîr (k.s.) 302
  İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Duası 321
  İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Münâcâtı 323
  Evrâd-ı Fethiye - Ali İbn Şihab el-Hemedânî (k.s.) 324
  Virdin Hitâmı 335
  Şurûtun Fethiyye 336
  Haftalık İstiğfar Hizbi - Hasan el-Basrî (r.a.) 339
  Cuma Günü İstiğfarı 339
  Cumartesi İstiğfarı 342
  Pazar İstiğfarı 345
  Pazartesi İstiğfarı 348
  Salı İstiğfarı 351
  Çarşamba İstiğfarı 354
  Perşembe İstiğfarı 356

  Haftalık Virdler -

  Muhammed İbn Üsâme (r.a.) 360
  Cuma Günü Virdi: Virdü'1-Hamd 360
  Cumartesi Virdi: Virdü'l-İstiğfar 364
  Pazar Virdi: Virdü't-Tesbih 368
  Pazartesi Virdi: Virdü't-Tevekkül 374
  Salı Virdi: Virdü's-Selam 378
  Çarşamba Virdi: Virdü't-Tevhîd 380
  Perşembe Virdi: Virdü'l-İstiğâse 383
  Münâcâtü'l-Hikem - İbn Atâullah es-Sekenderî (k.s.) 390
  Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Virdi 394
  Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı 396
  Teheccüd Vakti Duası - Ali Vefa (k.s.) 397
  Hizbü'I-Kelimâti'l-Aşr - Ali Vefa (k.s.) 398
  Hizbü'n-Necât - Ali Vefa (k.s.) 399
  Muhammed Vefa (k.s.)'nın Bir Duası 400
  İsmail İbn Muhammed el-Halvetî (k.s.)'nin Bir Hizbi 401
  Hizbin Hatimesi 426
  Hizbü'l-Felâh - Muhammed İbn Süleyman el-Cezûlî (k.s.) 432
  Enes İbn Malik (r.a.)'in Bir Virdi 433
  Virdü'l-İstiğâse - İmam Şafiî (r.a.) 436
  Haftalık Vird - Fahreddin Râzî (r.a.) 436
  Münâcâtü's-Seheriyye - Râbiatü'l-Adeviyye (k.s.) 437
  Ebu Yezid el-Bistâmî (k.s.)'nin Bir Duası 438
  es-Salatü'1-Vasfiyye - Cüneyd el-Bağdâdî (k.s.) 439
  Hacı Bayram Velî (k.s.)'nin Bir Virdi 442
  Hizbü'l-Ferdaniyye - Muhammed es-Sâdât (k.s.) 449
  Hizbü'l-Hucub - Şihabuddin Ahmed İbn Musa el-Yemenî (k.s.) 449
  Ebü's-Suûd (k.s.)'un Bir Duası 451
  Şeyh Şâlî (k.s.)'nin Bir Virdi 452
  Edellü'l-Hayrât Duası - Mahmud el-Kürdî (k.s.) 457

  HAFTALIK VİRD VE HİZİBLER

  Günlük Tehlîl ve Münâcâtlar 460
  Perşembe Günü Duası 463
  Cuma Duası 465
  Cumartesi Duası 468
  Pazar Duası 469
  Cuma Gününe Mahsus Bir Hizb 470

  ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ HİZİBLER

  Mevleviler Hizbi 473
  Hizbü't-Teveccüh, Seher Vakti 480
  Hizbün Şerif 482
  Hizbü'ş-Şükr 485
  Hizbü'n-Necât 487
  Hizbü't-Tcshîr 488
  Hizbü'1-Âyât, Düşmanı Mağlub Etmek ve Eşkiyalan Dize Getirmek İçin 489
  Münâcâtü'l-Fâtiha 492
  Duâü'n-Nur 495
  Duâü's-Saâde 496
  Evliyaların Kalkanı Duası 496
  Bütün Meşâyihin Evradı 497
  Evliyaların Kalkanı Virdi 506
  Hizbü'l-Fethiyye, Akşam Virdi 506
  Vird-i Azîm, Zararın Defi İçin 511
  Azaba Maruz Kalmamak İçin 512
  Virdü'1-Hıfz 513

  EFENDİMİZE (SAS) SALAT Ü SELAMLAR

  Salavât-ı Şerife 516
  Binbir Salât ü Selam 517
  Salâtü'l-Mi'râciyye 520
  es-Salâtü'1-Emniyye 523
  Zübdetü's-Salavât 526
  Pazartesi Gecesi Hizbi 526
  Sah Gecesi Hizbi 531
  Çarşamba Gecesi Hizbi 536
  Perşembe Gecesi Hizbi 541
  Cuma Gecesi Hizbi 546
  Cumartesi Gecesi Hizbi 551
  Pazar Gecesi Hizbi 555

  ESMÂ-İ HÜSNA ve İSMİ ÂZAM DUALARI

  Esma-i Hüsna Virdi 560
  İsm-i Celil Duası 562
  İsm-iÂzam Duaları 562
  Enes İbn Malik (r.a.) Rivayeti 562
  Sa'd İbn Ebi Vakkâs (r.a.) Rivayeti 563
  Büreyde Hazretleri (r.a.) Rivayeti 563
  Esma Bnt Zeyd (ranha) Rivayeti 563
  Muaz İbn Cebel (r.a.) Rivayeti 563
  Ebu Ümâme el-Bâhilî (r.a.) Rivayeti 563
  Abdullah İbn Abbas (r.a.) Rivayeti 563
  Ebü'd-Derdâ (r.a.) Rivayeti 563
  Hz Aişe (ranh) Rivayeti 563
  Hz Muaviye (r.a.) Rivayeti 563
  Ubâde İbn Samit (r.a.) Rivayeti 564
  İmam et-Taberâni (r.a.) Rivayeti 564

  ENBİYA, SAHABE VE BAZI BÜYÜK ZATLARIN DUALARI

  Peygamberân-ı İzam (as)'ın Tesbîhât ve Duaları 565
  Hz Adem (as)'in Tesbîhâtı 565
  Hz Adem (as)'in Duaları 565
  Hz Nuh (as)'un Tesbîhâtı 566
  Hz İbrahim (as)'in Tesbîhâtı 566
  Hz İsmail (as)'in Tesbîhâtı 566
  Hz İshak (as)'ın Tesbîhâtı 567
  Hz İshak (as)'ın Duası 567
  Hz Eyyüb (as)'ün Tesbîhâtı 567
  Hz Salih (as)'in Tesbîhâtı 567
  Hz Yunus (as)'un Tesbîhâtı 567
  Hz Yakub (as)'un Duası 568
  Hz Yusuf (as)'un Tesbîhâtı 568
  Hz Yusuf (as)'un Duası 568
  Hz Musa (as)'nın Tesbîhâtı 568
  Hz Harun (as)'un Tesbîhâtı 569
  Hz Yahya (as)'nın Tesbîhâtı 569
  Hz İsa (as)'nın Tesbîhâtı 569
  Hz Muhammed (sas)'in Tesbîhâtı 569
  Hz Muhammed (sas)'in Duası 569
  Hz Azrail (as)'in Tesbîhâtı 570
  Hz Mikail (as)'in Tesbîhâtı 570
  Bazı Sahabe, Tabiîn ve Evliyanın Duaları 570
  Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Münâcâtı 570
  Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Duası 572
  Hulefâ-i Râşidîni Sevmek ve Sevgilerine Mazhariyet İçin Dua 574
  Hz Hamza (r.a.)'ın Bir Duası 574
  Korku Karşısında - Abdullah İbn Mes'ud (r.a.) 574
  Murada Ermek İçin -Abdullah İbn Abbas (r.a.) 574
  Entrikalara Karşı - Ebü'd-Derdâ (r.a.) 574
  Dünyevî Sıkıntılardan Kurtulmak İçin - Kabîsa İbn el-Muhârik (r.a.) 575
  Uhrevî Sıkıntılara maruz kalmamak İçin - Kabîsa İbn el-Muhârik (r.a.) 575
  Peygamber Efendimizin (sas) Ehl-i Beyti'nin Duası 575
  Hasan İbn Ali (r.a.)'ın Bir Duası 576
  Kayıtlardan kurtulmak için - Musa el-Kazım (r.a.) 576
  Mağfirete nâiliyet ve kusurların setri için - Süfyânü's-Sevri (ra( 576
  Ahmed İbn Hanbel (r.a.)'ın Bir Duası 576
  Büzürkvâr (k.s.)'ın Bir Duası 577
  Şifa İçin - Muhammed el-Medeni (r.a.) 577
  Hüsn-ü Akibet ve Ruhu İman ile Teslim Etmek İçin 577
  Münâcât-ı Mudariyye 578
  Kaside-i Mudariyye - İmam Bûsirî fks) 579
  Kaside-i Bürde - İmam Bûsirî (k.s.) 581
  Câmî Bir Salât u Selâm - M Fethullah Gülen Hocaefendi 590
  İLah-i Aşk bunu beğendi.
 2. TAYAM

  TAYAM Yeni yorumcu

  Kayıt:
  3 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Konular:
  0
  Beğeniler:
  0
  Nereden:
  Erzurum
  konulara gıremıyorum

  Ya konulara giremiyorum niye
 3. kanaa

  kanaa Yeni yorumcu

  Kayıt:
  13 Kasım 2010
  Mesajlar:
  1
  Konular:
  0
  Beğeniler:
  0
  Nereden:
  Belirtilmedi
  bu ne kardesim... link acilmiyor...
  sayfayi kaldirdiysaniz haber verin verin bari...
  bu kadar umursamazlik olmaz ki...

  tesekkure gerek var mi?

Sayfayı Paylaş