1. Yorumla.Net Satılıktır!
  Yorumla.net forumları, 11 Haziran 2006 da kurulmuş ve zaman içerisinde günlük 100 Bin tekil ziyaretçiye kadar ev sahipliği yapmış şekilde, kendisine sahip çıkabilecek ve eski günlerindeki aktifliği yakalatabilecek yeni sahibini arıyor. Bilgi ve teklifleriniz için: iletisim@yorumla.net adresine mail atınız.

Kelebeklerin Bazı Özellikleri

Konu, 'Doğadaki Yaşamlar' kısmında kaFéin <3 tarafından paylaşıldı.

 1. kaFéin <3

  kaFéin <3 Süper aktif yorumcu

  Kelebeklerin Zırhları

  Kelebeklerin de diğer böceklerde olduğu gibi vücutlarının dışını çevreleyen bir iskeletleri vardır. Bu dış iskelet yumuşak dokuya bağlı olan sert tabakalardan oluşur ve zırhlı bir elbiseye benzer. Bu sert tabaka "kitin" denen bir maddeden oluşmaktadır. Bu tabakanın oluşumu son derece ilginç bir süreç sonucunda gerçekleşir. Bilindiği gibi kelebek tırtılları oldukça detaylı bir metamorfoz süreci geçirir. Tırtıl öncelikle bir pupa olur, daha sonra pupa bir kelebeğe dönüşür. Bu değişim süreçleri boyunca kanatlarda, duyargalarda, bacaklarda ve diğer organlarda küçük değişiklikler meydana gelir. Uçuş kasları, kanatlar gibi farklı merkezlerdeki hücreler de değişimin her aşamasında kendilerini tekrar düzenler. Bundan başka bu değişimlerle birlikte vücuttaki hemen hemen her sistem de -sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve solunum sistemi gibi- değişim geçirir.  --------------------------------------------------------------------------------


  Kelebek Gözündeki Tasarım

  Kelebeklerin bileşik gözleri, nesneleri tek tek parçalardan oluşan bir mozaik şeklinde görebilmelerini sağlayan pek çok gözden oluşmaktadır. Bu gözlerin her biri, resmin bütününün tek bir parçasını görür. (Bunu bir bilgisayar ya da televizyon ekranındaki resmi oluşturan noktalara benzetebiliriz.) Bu küçük gözlerin sayısı bazı kelebek türlerinde 17.000 adete kadar çıkabilmektedir. Ne kadar çok parça göz varsa canlının gördüğü detaylar da o kadar netleşir. Kelebeklerdeki bu tasarım çeşitliliği üstün güç sahibi Allah'a aittir. Allah her canlıya ihtiyacı olan özellikleri verendir.

  Kelebekler, sadece desenli ve çok renkli kanatlarıyla değil, binlerce küçük gözden oluşan özel tasarıma sahip gözleriyle de Allah'ın gücünü ve sanatını yansıtmaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Kelebeklerin Muhte?em Kanatlary

  Ço?u kelebe?in kanatlarynyn üstünde ve altynda birbirinden farkly desenler bulunur. Kelebekler bu desenleri kamuflaj yapmak için kullanyr. Vücutlarynyn alt kysymlarynda genellikle soluk renkler vardyr. Saklanmak istediklerinde kelebekler bu renklerinden faydalanyr. Daha parlak ve canly renklerdeki desenlerini ise sadece gerekti?i zamanlarda -çiftle?me dönemlerinde oldu?u gibi- kanatlaryny açyk tutarak ortaya çykaryrlar.

  Kelebeklerin renkli ve farkly desenlere sahip kanatlary Allah'yn benzersiz renk sanatynyn birer tecellisidir. Kanatlaryndaki simetri ise tesadüflerle olu?amayacak bir mükemmelliktedir.
  --------------------------------------------------------------------------------


  Kelebeklerin Uzun Dilleri

  Kelebeklerin pek ço?unun uzun bir burnu (Proboscis) vardyr. Proboscis, çiçeklerin derinlerde olan nektar gibi syvy besinlerini emmek ya da su içmek için kulanylan uzun bir dildir. Kelebekler bu uzun dillerini kullanmadyklary zamanlarda içeriye do?ru sararlar. Bu dil yuvarlanarak sarylmady?y zamanlarda kelebe?in boyunun 3 katy kadar uzayabilir.

  Borneo, The World's Wild Places, Time Life Books, s. 68
  --------------------------------------------------------------------------------


  Zebra Çatal Kuyruklu Kelebekler

  Zebra çatal kuyruklu kelebeklerin üst kysymlary adlaryndan da anla?ylaca?y gibi zebraya benzeyen çizgileri olan siyah ve beyaz renklerden olu?maktadyr. Kelebe?in kanatlaryndaki bu desenlerin dü?manlarynyn dikkatini kuyru?una do?ru yöneltti?i dü?ünülmektedir. Bu kelebek için önemli bir savunma sistemidir. Çünkü kanatlaryndaki bu yapy sayesinde bir ku?, kelebe?in kuyru?una gagasy ile çarpty?ynda dahi kelebek için hayati bir tehlike söz konusu olmaz. Çünkü kopan kuyruk kelebe?i etkilemez. Yan sayfada alttaki resimde ise bu kelebek türünün, kelebek olmadan önceki (koza içindeki) hali görülmektedir. Kozalar dy? görünü? olarak bir yapra?a benzedikleri bu evrede ipek bir ku?akla bulunduklary yere ba?lanyrlar. Di?er kelebeklerin pupalarynda oldu?u gibi bu kelebeklerin pupalary da zamany geldi?inde kenarlardaki diki? yerlerinden ayrylyr. Ve bu ?ekilde kozada bir kapak ortaya çykmy? olur. Kozadan çykmaya çaly?an kelebek bu kapa?yn arkasyny iter, yukaryya do?ru yuvarlanyr ve kurumasy için kanatlaryny bir süre a?a?yya do?ru asyly bir ?ekilde tutar. Kozanyn yapysyndaki bu özel tasarymyn tesadüflerle olu?abilece?ini öne sürmek elbette ki imkansyzdyr.

  Zebra çatal kuyruklu kelebeklerinin hem eri?kinleri hem de pupalary dü?manlaryndan korunacaklary sistemlerle birlikte Allah tarafyndan yaratylmy?tyr. Çekici dy? görünümleri ayny zamanda dü?manlaryndan korunmalaryny sa?layan bir savunma sistemidir de...

  ---------------------------------------------------------------------------------

  KUŞKANATLI DEV KELEBEK

  Kuş kanatlı dev kelebeğin (Ornithoxtera) dişisi, yumurtalarını tek tek yaprakların üzerine bırakır. Yumurtadan çıkan tırtılların gövdeleri boyunca, altı sıra etli yumrucuk vardır. Ayrıca başlarında da "ozmeteryum" denilen Y biçimli ilginç bir organ bulunur. Bu organ vücuttaki salgı bezlerine bağlıdır. Tırtıl korktuğu zaman ozmeteryum içeri girip çıkar ve kötü bir koku salgılar. Bu sayede tırtıl düşmanlarını caydırmış olur.
   
  spééL bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş