Eski Türklerden Günümüze Kadın Başlıkları..

Konu, 'Türk Tarihi' kısmında Eleftra tarafından paylaşıldı.

 1. Eleftra

  Eleftra Her şey bâtıni!

  Kayıt:
  21 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  131.807
  Konular:
  37.018
  Beğeniler:
  4.717
  Nereden:
  Eskişehir
          
  < Resme gitmek için tıklayın >


  Orta Asya ve Anadolu tarihi boyunca Türk kadınları çok
  çeşitli form ve ölçülerde başlıklar kullanmışlardır. Bazen
  sade bazen de ihtişamlı olan bu başlıklar, sosyo- ekonomik ve
  kültürel düzeyde farklılıklar göstermiş ama kadınlar hangi
  sınıfa mensup olurlarsa olsunlar giysilerini tamamlayan bu
  aksesuardan vazgeçememişlerdir. Yüksek sınıfa mensup
  kadınlar başlıklarını sorguç, enselik, baş iğnesi ve çeşitli
  mücevherlerle süslerken sıradan kadınlar bunu boncuk, kuş
  tüyü, renkli mendil veya tülbentlerle yapmışlardır.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Anadolu coğrafi konumundan ötürü pek çok kültürü
  bünyesinde barındıran homojen bir yapıya sahiptir. Bu
  kültürel zenginlikten giyim ürünleri ve tarzları da etkilenmiş,
  dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak ölçüde bir çeşitlilik
  oluşmuştur. Özellikle Osmanlı İmparatorluğunun bütün din ve
  kültürleri kucaklayan birleştirici tutumu da bu çeşitliliğe
  fırsat vermiştir. Başlıklar giyim kuşama uygun olarak
  kullanılan çok önemli ve vazgeçilmez bir aksesuar haline
  gelmiş, giyilen giysinin rengine, şekline ve dokuma türüne
  göre çeşitlilik göstermiştir. Saraylı kadınların, azınlıkların ve
  sıradan kadınların kullandıkları başlıkların farklılığı da bu
  çeşitliliği artırmıştır.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Kadın giyiminde terpuş, serpuş, arak-çin, arakıye, hotoz,
  boğtak, tepelik, fes, tantura, fechel, üsküf, takke, külah vb.
  söyleniş biçimleriyle anılan başlıklar kullanılmıştır. Sorguç,
  enselik, istefan, zülüflük, baş iğnesi, diadem, bürüncük,
  mahrama, gibi isimler alan aksesuarlar ise başlıkları
  tamamlayan küçük ama önemli ayrıntılar olmuştur.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  İslamiyet ten önceki dönemde, Türklere ait kıyafet ve
  başlıklar konusundaki bilgileri Çin kaynaklarından ve duvar

  resimlerinden elde ediyoruz. Dönemin en önemli özelliği kadın
  ve erkek giyimindeki benzerliktir. Orta Asya dönemi kadın
  saç biçimleri kendine özgü bir özellik göstermiştir. Saçlar ya
  örgüler halinde salınmış, yada çok sayıda topuz yapılarak
  firkete ve fildişi taraklarla tutturulmuştur. Özellikle topuz
  Uygurlar döneminde, kadınlar kadar erkekler tarafından da
  sıkça kullanılmıştır., Uygur kadınları başlarına boğtak adı
  verilen hotozlar giymişlerdir. Saç örgüleri ise farklı sosyal
  durum ve konumları belirleyen bir özellik taşır. Uzun ve
  örgülü saç, yabancı kaynaklar, bilhassa Çin kaynakları
  tarafından Türklere has bir özellik olarak belirtilmiştir.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Türkler, İslamiyet ten sonrada Orta Asya giyim kuşam
  tarzlarını, özellikle uzun ve örgülü saç geleneğini devam
  ettirmişlerdir. Uzun saç modası Selçuklularla diğer

  memleketlere yayılmış, Memluklar da bu modayı
  benimsemişlerdir.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Selçuklu kıyafetlerini canlandıran eserlerde de rastlandığı
  gibi, Selçuklular çok çeşitli başlık türleri kullanmışlardır.
  Bunlardan bir kısmı Orta Asya dan beri kullanılan tipler veya
  bu tiplerin türevleridir. Diğer bir kısmı ise Selçukluların
  yakın doğu da temas ettikleri bölgelere has başlıklardır. Bu
  başlıklardan çoğunu basık sarık tipi başlık teşkil etmektedir.
  Bununla birlikte Bizanslılardan Türklere ve Türkler den
  Bizanslılara yeni bir çok başlık ve giysiler de geçmiştir.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  12. Yüzyılda kadınların farklı saç biçimlerinin yanında çeşitli
  başlık ve eşarpları da kullandıkları görülmektedir. Basık
  sarık ve sivri külah tipi başlıkları kadınlar da kullanmış,
  başlıkların üzerini değerli taşlar, inciler ve diademlerle
  süslemişlerdir.

  İbn Batuta Anadolu kadınlarının Bağtak denilen başlıklar
  kullandıklarını bu başlıkların üzerine tavus kuşu tüyünden
  sorguç taktıklarını yazar.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Kanuni Sultan Süleyman döneminde kadın başlıkları beş veya
  on santim yüksekliğinde ve fes biçimindedir. Bunlar değerli
  kumaşlardan yapılmış ve üzerleri değerli mücevherler,
  taçlar, inci dizileri ve sorguçlar takılarak süslenmiştir.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Fransa'dan 1549 yılında bir elçilik heyeti ile birlikte
  İstanbul&#8217;a gelen Nicolay&#8217;ın betimlediği ev giysisi ile Türk
  kadını gravüründe, dönemin özelliğini yansıtan fes biçimli
  başlık görülür. Kaş bastı şeklinde doladığı tülbendi çenesinin
  altından bağlamış, uzun saçları da başlığın altından beline
  kadar salınmıştır.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Nicolay, sarayda yaşayan kadınla sıradan kadının en büyük
  farkının baş örtme biçiminde olduğunu söyler. Sıradan kadının
  basit bir başlık giydiğini, saraylı kadının ise taç taktığını, bu

  tacın üzerinde ve arka tarafta küçük plise bir krep olduğunu,
  başlığın çevresine omuz hizasına sarkan taftadan, başlığı iki
  kere çevreleyen bir tür kordonun yer aldığını yazar.

  Danimarkalı ressam Melchior Lorichs (1527-1583), Kanuni
  Sultan Süleyman dönemiyle ve Osmanlı yaşamıyla ilgili
  yapıtlar bırakmıştır.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Lorichs&#8217;in çizimini yaptığı Sultan portrelerinde, baş süsleri ve
  giysiler, ayrıntılar üzerinde dikkatle durularak
  resmedilmiştir. 16. yüzyıla özgü fes biçimli başlıklar, irili

  ufaklı incilerle ve diğer değerli taşlardan oluşan çeşitli
  süslerle ve sorguçlarla süslenmiştir. Saçlar Türk kadınının
  örgülü saç tutkusunu yansıtacak şekilde örülmüş ve bele
  kadar uzatılmıştır. Resimde dikkat çeken bir başka özellik
  kakül ve zülüflerdir.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Yüzyıllar boyunca uzun ve örgülü saçları ile görülen Osmanlı
  kadını, daha sonra yapılan minyatürlerde kakül ve
  şakaklarındaki saçlarını kısa kesmiş, hafif bukleler
  oluşturmuş olarak resimlenmiştir.

  16.yüzyılda dönemin gezginleri, hangi sınıf ve dine mensup
  olurlarsa olsunlar, tüm kadınların dışarıda ayaklarına kadar
  örtündüklerini, evlerinde ise uzun sorguçlu ve yaldızlı
  başlıklar kullandıklarını anlatır.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  1618&#8217;e tarihlenen, British Museum Mundy Albümünde
  Hatuncuk isimli betimlemede, elinde kadeh tutan, sarı
  papuçlarından Müslüman olduğu anlaşılan genç bir hanım yer
  alır. Tantura adı verilen, gümüşten yüksek hotozun üzerinden
  doladığı yemenisini boynunun altından bağlayan hanımın,
  sırmalı mavi kaşbastısı da vardır.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  1678 yılında Türkiye&#8217;de bulunan Hollandalı gezgin Corneille
  Le Bruyn, seyahatnamesinde kadınların başlıkları konusuna
  ayrıcalıklı bir yer vermiştir.

  Cornelle le Bruyn , İzmir&#8217;li Müslüman kadınların sokağa
  çıkarken, kadınların başlarını bir örtüyle örttüklerini ifade
  eder.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Cornelle La Bruyn seyahatnamesinde, padişahın sarayındaki
  kadınlar konusunda, eline kitabında sunduğu birkaç resim
  geçtiğinden bahseder. Saraydaki kadınların bazılarının
  Yahudi kadınlarda olduğu gibi yuvarlak büyük bir platin başlık
  taktıklarını ama alın hizasında bu başlığın aşağıdan yukarı
  doru yükseldiğini ve her iki yanında kuş tüyleri olduğunu
  söyler.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Le Bruyn sarayda kullanılan bir başlığı şöyle tarif eder:
  &#8220;Özellikle hanımlar, süslenme biçimlerinde kendilerine özgü
  bir yücelik ve ihtişama sahiptirler. Terpuşları başlarına,
  çeşitli renklerden olan ve altın gümüş kakmalı çok sayıda
  mendille tutturulmuştur, bunların arasına herkes olanaklarına
  göre her cins değerli taş takmaktadır. Bunun dışında
  süslenmeye çeşitli çiçekler de eklenmektedir. Bu baş
  örtünme biçimi öyle tasarlanmıştır ki, bunu bozmadan takıp
  çıkarmak olasıdır. Sır bu başlıkları süslemek amacıyla buket
  biçiminde altın çiçekler yapılır. Her çiçek buketinin ortasına
  da değerli taşlar yerleştirilir. Karanfil yada benzeri türden
  doğal çiçekler takan kadınlara da rastlanır.&#8221;

  < Resme gitmek için tıklayın >


  XVII. yüzyılda kadınların ev giysileri geleneksel özelliklerini
  korumaya devam ederken, Osmanlı imparatorluğunun gücüne
  koşut olarak, özellikle varlıklı hanımların süslü, gösterişli
  giysileri yeğledikleri, yerli ve yabancı sanatçıların
  resimlerinden, ayrıca yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  VIII. yüzyılın ilk yarısında, özellikle lale devrinde varlıklı
  hanımlar mesire yerlerinde renkli feraceleri ve
  yaşmaklarıyla boy gösterirlerdi. Yaşmakların kumaşı
  şeffaftır ve başı genişleten hotozlar kullanıldığından
  yaşmaklar gevşek bağlanmaya başlanır ve sırmalarla
  süslenir.

  Allom&#8217;un yaptığı bir gravürde odalıkların kullandıkları
  başlıklar Corneille Le Bruyn&#8217;un kitabındaki saraylı kadın

  betimlemelerini andırır. Hotozunun üzerine küçük çiçekler
  yerleştirmiş ve incilerle süslemiştir.

  < Resme gitmek için tıklayın >


  Esasen Türk kadınları tarihin her döneminde birbirinden
  farklı ihtişamlı ve değişik isimlerle anılan başlıklar kullanmış,
  saçlarını bu ve benzeri aksesuarlarla süslemişlerdir.
  Başlıkların hem estetik açıdan kadın güzelliğini tamamlayan
  bir giyim öğesi hem de bir asalet sembolü olduğu söylenebilir.

  Türk özelliği olarak ortaya çıkan bir çok görünüşler
  Osmanlılara kadar kesintisiz olarak devam etmiştir.
  İmparatorluk döneminde Fes biçimli başlıklar yada Terpuş
  kullanılmaya başlanmış, 16. yüzyılın ikinci yarısından
  başlayarak bu çeşitlilik daha da artmıştır. 17. yüzyıldan

  başlayarak oldukça yüksek ve yukarıya doğru daralan
  başlıklar, yüzyılın ortalarında ise üstü geniş altı dar hotozlar
  görülmektedir.

  Osmanlı devletinde giysiler, toplumdaki yeri simgeleyen en
  belirgin göstergelerden biri sayılır giysisinin rengi, biçimi ve
  hatta kumaşının cinsi, giyen kişinin ait olduğu toplum düzeyini
  yansıtırdı. Ayrıca uyumlu bir mozaik oluşturan toplum içindeki
  diğer ırk ve dine mensup kişilerin de kendilerine özgü
  birbirlerinden farklı giysileri vardı.

  Fatih dönemine kadar Türk kadınları, eski Anadolu ve Orta
  Asya geleneklerini sürdürmüşlerdir. İstanbul&#8217;un alınması,
  yerleşik düzene geçiş, imparatorluğun sınırlarının genişlemesi
  ve ekonomik koşullar, kadın-erkek dünyasının ayrılmasına ve
  kadınların sokak giysilerine kurallar konmasına neden
  olmuştur.


  (alıntıdır)
  Safkan Dişi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş