1. Yorumla.Net yayın hayatına son verecektir. Bugüne kadar desteğinden ve katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz.

DöNem öDeVi

Konu, 'Soru ve Cevap' kısmında tüçe tarafından paylaşıldı.

 1. tüçe

  tüçe Pasif yorumcu

  Kayıt:
  10 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  1.276
  Beğeniler:
  35
  Nereden:
  Belirtilmedi
  geçmişten günümüze doğal kaynaklar

  yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
 2. efendikiz

  efendikiz Yeni yorumcu

  Kayıt:
  3 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  182
  Beğeniler:
  18
  Nereden:
  İstanbul
  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞAL KAYNAKLAR  1-TAŞLAR

  İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze kadar kayaçlardan değişik şekillerde yararlanmıştır. Paleolitik Çağda hayvanları avlamak ve tehlikelerden korunmak için kesici aletlere ihtiyaç duyan insan bir kaynak arayışına yönelmiştir.Çevredeki sileks (çakmak taşı) ve obsidyen (volkan camı) gibi sert olan kayaçları keşfetmiş böylece ilk madencilik başlamıştır. Bu taşların işlenip çeşitli aletlerin yapılmasıyla ilk taş işçiliği ortaya çıkmıştır.İlk yerleşmelerin kurulmasında su, çakmak taşı ve volkan camı gibi kaynakların varlığı etkili olmuştur.Neolitik Çağda ham madde olarak çakmak taşı ve obsidyenin ticareti yapılmıştır.  2-METALİK MADENLER

  Neolitik Çağda madeni tanımayan insan, doğada parlak rengiyle dikkati çeken Hematit gibi minerallerin farkına vararak deneyimlerle onları boya malzemesi olarak kullanmayı öğrenmiştir.

  İnsan, doğada bulduğu saf bakırı yerleşmelere getirmiş ve onu döverek biçim vermeye çalışmıştır.Soğuk dövülen bakırın zamanla çatladığını,kırılıp koptuğunu ama ısıtıldığında bu yeni malzemenin yeniden işlendiğini ve plastik özelliği kazandığını gözlemlemiştir.Kalkolitik Çağ’da insanlar madenleri işlemek için ısıdan yararlanmış ve bu adım günümüzdeki demir-çelik fabrikalarının temelini oluşturmuştur. Kalkolitik Çağda maden ustaları ;sadece yüzeyden cevher toplamakla yetinmemiş,derinlere inmiş ve ‘polimetalik’ (birden fazla metalin birlikte oluşu) cevherleri toplamışlardır.MÖ 4.000 yılın sonlarında önce gümüş ve kurşun daha sonra da altın yavaş yavaş tarihteki yerini almıştır.Bakır-kalay karışımı tuncun bulunmasıyla Tunç Çağı başlamıştır.Artık maden, galeriler açılarak yer altından çıkarılmış ve ocaklara yakın uygun alanlarda ergitilmiştir.Tunç üretimi büyük değişiklikleri de beraberinde getirmiş; bu dönemde döküm,tavlama,kaynak,kaplama gibi teknikler de doruk noktasına ulaşmıştır.

  Demir Çağında diğer metalik madenlerden daha az işlenmiş olmasına rağmen demir,bu çağa adını vermiştir.sözü edilen çağlarda metalik madenler basit yöntemlerle ergitilip soğutulmuş ve dövme yoluyla işlenmiş, el emeği ile bazı araç ve gereçler (demir saban, atlı araba, tekerlek çemberi,bıçak, balta vb.) yapılmaya başlanmıştır.  3-TOPRAKLAR

  Neolitik Çağdan günümüze kadar önemini kaybetmeyen aksine giderek artan doğal bir kaynaktır.

  Neolitik Çağda doğada becerisini ve bilgisini arttıran, bitkileri kültür altına alabileceğini keşfetmiş, doğada bulunan bazı bitkilerin tarımını yapmıştır.Böylece Neolitik Çağda tarım toprakları değer kazanmış,tarımla birlikte suyun önemi de artmıştır.İlk tarımsal faaliyetler, ucu sivri değnek ile toprağın işlenerek tohum ekilmesi ve çeşitli bitkilerin dikilmesiyle başlamıştır.Bu şekilde yapılan tarım uzun yıllar devam etmiştir.Neolitik Çağda doğada başıboş gezen hayvanlar da evcilleştirilmiş ve kültür altına alınmıştır.Hayvancılıkla birlikte çayır ve otlaklar da önemli doğal kaynaklar durumuna gelmiştir.Tarımla beraber yerleşik hayata geçen nüfus sayısı artmış ve artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için doğal kaynaklar ekonomik değer kazanmıştır.

  Bu çağda insanoğlu ilk olarak tarımsal ve hayvansal ürünleri, çevresindeki ham maddeleri işleyerek günlük hayatında kullanmıştır.Yiyecek için kap yapma ihtiyacı doğmuş, bu ihtiyaç önce taşlar oyularak giderilmiş sonra kilin pişirilmesiyle çömlek keşfedilmiştir.Çömlek üretimiyle kilin önemi artmıştır.Çömlek bu dönemin endüstri ürünüdür.  4-ORMANLAR

  Paleolitik Çağda avcılık ve toplayıcılık ile yaşamını sürdüren insan,çevredeki bitki ve hayvan alanlarının zengin olduğu mekanlarda yaşamını devam ettirmiştir.Neolitik Çağda ısınmak, yemek pişirmek, kil fırınları için enerji üretmek ve suda yüzen kütük ağaçlarıyla yolculuk yapmak için

  ormanlardan yararlanılmıştır.Maden Çağından Sanayi Çağına kadar ormanlar maden ergitmede kullanılmıştır.Bu yüzden Orta Çağın sonlarına kadar demirciler,işletmelerini orman kenarlarında

  kurmuşlardır.Ormanlar azalınca işletmelerin yerleri de değiştirilmiştir.Fenikeliler,Akdeniz kıyılarındaki ormanlarda temin ettiği ham madde ile gemiler yapmış ve denizlere açılmışlardır.Böylece ormanların doğal kaynak olarak önemi artmıştır.Johann Gutenberg’in Avrupa’da 1450lerde hareketli matbaayı icat etmesiyle kitaplar yaygınlaşmaya başlamış,böylece bilginin saklanması ve bilgi iletişimi için kağıt önem kazanmıştır.  Ormanlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de ısıtma, gemi yapımı,yemek pişirme,mobilya yapımı,kağıt üretimi,demir yolları gibi pek çok alanda kullanılmaya devam edilmektedir.Fakat beş bin yıldır ormanların aktif olarak kullanılması,ormanlık alanların hızla tahrip edilmesine neden olmuştur.Ortaya çıkan evrensel sorunlar nedeniyle günümüzde insanlar gerekli ihtiyaçlarını plantasyon ormanlarından karşılama yoluna gitmişlerdir.Bugün yok olan ormanların hızla yenilenmesi için çözüm yolları aranmaktadır.  5-SU VE RÜZGAR

  Paleolitik Çağdan, bugüne kadar su, insanlar için vazgeçilmez bir kaynak olmuştur.Orta Çağa kadar sulardan; sulama,kullanma suyu ve taşıma şeklinde yararlanılmıştır.Orta Çağda, su ve rüzgar,değirmenlerin kanatlarını ve bu kanatlara bağlı çarkları döndürmüştür.Böylece insanlar akarsularda ve rüzgarlardan enerji elde etmişlerdir.Bu enerjileri, doğrama,kağıt fabrikalarında ve

  tabakhanelerde kullanmışlardır. Su değirmenleri, yedi yüzyılı aşkın bir zaman fabrikaları harekete geçiren güç olmuştur ve akarsuların önemi artmıştır.Gerek su değirmenleri rüzgar değirmenleri eski önemlerini yitirmesine karşın günümüze kadar varlığını korumuşlardır.

  Günümüzde rüzgar; buhar makineleri, petrol,doğal gaz ve elektrik karşısında bir güç kaynağı olarak hemen hemen unutulmaya başlandı.Ancak 1970 lerdeki petrol bunalımı rüzgar için bir dönüm noktası oldu.Yeni kuşak yel değirmenleri ortaya çıktı.Günümüzde Danimarka’da Kopenhag Körfezi’ndeki açık denizde bulunan 20 rüzgar çarkı,20 bin evin elektrik gereksinimini karşılamaktadır.1873te Fransız mucit Gramme tarafından su gücü ile işletilen dinamo icat edilmiş,bu icat ile enerji kaynağı olarak akarsular tekrar değer kazanmıştır.Böylece siyah kömürün karşıtı olarak bu kaynağa ‘beyaz kömür’ denmiştir.Dinamo kullanılarak kömür yataklarından uzak bölgelerde sanayi tesisleri inşa etmek mümkün olmuş ve yerleşmelere elektrik verilmesiyle su gücü giderek önem kazanmıştır.Bununla birlikte su gücü bakımından zengin bölgeler, giderek yoğun sanayileşme bölgeleri durumuna gelmiştir.Akarsulardan elektrik enerjisi elde etmenin yaygınlaşmasının ardından dalga ve gelgitin gücünden de elektrik enerjisi üretilmesi yoluna gidilmiştir.İnsanların beslenmesinde su ürünleri önemli rol oynamaktadır.İnsanlar,iç sulardan ve denizlerden eskiden beri su ürünleri elde etmişlerdir.Dünya nüfus artışına paralel olarak iç sular ve denizlerden eskiden beri su ürünleri elde etmişlerdir.Dünya nüfus artışına paralel olarak iç sular ve denizlerden avlanan balık miktarı her geçen yıl artmaktadır.Avlanan balık, 1950’de 22.5 milyon ton iken 1995’te 112 milyon tona ulaşmıştır.Görüldüğü gibi denizler ve iç sulardaki ürünlerden önceleri daha küçük boyutlarda

  yararlanılırken üretim giderek büyümüş, balıkçılık bir sektör haline gelmiştir.Ancak,deniz ekosistemi açısından tehlikeler doğurabileceğinden bu sınırın daha fazla aşılmaması

  beklenmemektedir.1956’da Bell şirketine ait telefon sisteminde ortaya çıkan enerji problemini çözmek üzere laboratuara kapanan ekip, güneş ışığından yararlanarak enerji çıkaran foto voltaj hücreleri geliştirmişlerdir.Böylece çalışmalarını telefon sistemi onarımından güneş enerjisi ile elektrik üretimine kaydırmışlardır.Ekip,ilk olarak küçük bir radyoyu çalıştırmayı başarmıştır.

  Buluşu takip eden yarım yüzyıl içinde güneş enerjisi hesap makinelerinden Mars’ta yaşam izi arayan uzay robotlarına kadar birçok makineyi çalıştırmada kullanılmıştır.Güneş ışığı ayrıca

  kesintisiz bir enerji kaynağı olduğu ve çevreyi kirletmediği için alternatif enerji kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktadır.  6-KÖMÜR

  Orta Çağ başlarında İngiltere’de kömür; evlerin ısıtılmasında,1620yıllarında ise demiri ergitmede kullanılmıştır.1754 yılında Abraham Derby, yüksek fırını icat etmiş,1856’da ise Bessemer bu fırını geliştirmiştir.Ardından taş kömürü demir-çelik sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağıolmuştur.!870 sonrası İngiltere’de demir-çelik tesisleri konumdeğiştirmiş ve kömür havzaları çevresinde kurulmuştur.Sanayi Devrimi ortaya çıkan teknolojik birçok gelişme ile birlikte sanayi ham maddelerine yani doğal kaynaklara olan talep de hızlı bir şekilde artmıştır.XVIII.yy’da buhar makinesinin icadı ve sanayide kullanılması kömür enerji kaynağı olarak önem kazanmıştır.Buhar makineleri ilk olarak kağıt fabrikalarında kısa bir süre sonra ise trenlerde kullanılmıştır.Böylece daha çok yükü bir yerden başka bir yere nakletmek daha ekonomik olmuştur.Sonraki uygulamalarda kömür,deniz ulaşımında kullanılmış,bu gemiler ile yük ve yolcu taşımacılığı yapılmıştır.Böylece deniz ve okyanuslardan daha çok yararlanılmıştır.  7-PETROL

  Yakın geçmişte önem kazanan doğal kaynaklar:petrol ve doğal gazdır.Petrol MÖ 3200 de Mezopotamya’da asfalt ve harç,MÖ 1700de Çin’de ısıtma aracı, 1815’te Çekoslovakya-Prag’da cadde aydınlatmasında kullanılmıştır.İl Petrol kuyusu ABD’nin Pennsylvania eyaletinde 1857 yılında açılmıştır.Petrol,içten yanmalı ve içten patlamalı(benzin ve mazot kullanılan) motorların icadından sonra önem kazanmıştır.Alman mühendisleri Daimler’in(1834 1900) 1895 yılında içten yanmalı motorları icat etmesi, petrolün büyük bir termik güç olarak görülmesini sağlamıştır.Buna ek olarak zamanla gelişen petrokimya-endüstrisi, bugün petrole daha çok

  önem verilmesine yol açmıştır.Böylece çağdaş endüstri eskiden olduğu gibi buhar makinesi

  ve buhar gücüne bağımlı olmaktan kurtulmuştur.Yine termik güç santrallerinin sadece kömüre bağımlı kalmasını önlemiş ve petrol ile doğal gaz,elektrik enerjisi elde etmede büyük rol oynamıştır.  8-TURİZM

  Turizm, 2.Dünya Savaşı sonrası ülkelere döviz akışı sağlayan önemli bir sektör durumuna gelmiştir.Sanayileşme hareketine bağlı olarak,bireylerin,ekonomik gelirinin artması ve sahip olunan tatil haklarına bağlı olarak turizm gelişmiştir.Bugün dağ,göl,plaj,mağara,,çağlayan

  gibi ilgi çeken oluşumlar turizme doğal kaynak olarak kullanılmaktadır.Büyüyen hizmet sektörü de turizmin daha hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmuştur.


  BunLarı buLabiLdim..
 3. keLebek*

  keLebek* Aktif yorumcu

  Kayıt:
  15 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2.639
  Beğeniler:
  161
  Nereden:
  Ankara
  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞAL KAYNAKLAR

  1.Taşlar: Paleolitik Çağda hayvanları avlamak ve tehlikelerden korunmak için kesici yapımında sileks (çakmak taşı) ve obsidyen (volkan camı) kullanılmış,böylece ilk madencilik ve ilk taş işçiliği ortaya çıkmıştır. İlk yerleşmelerin kurulmasında su, çakmak taşı ve volkan camı gibi kaynakların varlığı etkili olmuştur.

  Neolitik Çağda çakmak taşı ve obsidyenin ticareti yapılmıştır. Bugün de taş ticareti , süs taşları (elmas, yakut, zümrüt, lüle taşı, Oltu taşı vb.) ve yapı taşları (mermer, granit vb.) gibi değişik kategorilerde sürdürülmektedir.

  2.Metalik Madenler:Neolitik Çağda ,hematit boya malzemesi olarak kullanılmıştır.İnsan önceleri doğadaki saf bakıra döverek işlemeye çalışmıştır. Sonra bakırın ısıtıldığında daha kolay işlendiğini ve plastik özelliği kazandığını gözlemlemiştir. Kalkolitik Çağda insanlar madenleri işlemek için ısıdan yararlanmış ve bu adım günümüzdeki demir-çelik fabrikalarının temelini oluşturmuştur.Önce gümüş ve kurşun daha sonra da altın yavaş yavaş tarihteki yerini almıştır.

  Bakır-kalay alaşımı olan tuncun bulunmasıyla Tunç Çağı (MÖ 3000-1200) başlamıştır. Artık maden, galeriler açılarak yer altından çıkarılmıştır.

  Demir Çağında (MÖ 1200-550) diğer metalik madenlerden daha az işlenmiş olmasına rağmen demir, bu çağa adını vermiştir.

  Metalik madenlerin el emeği ile işlenmesiyle bazı araç ve gereçler (demir saban, atlı araba, tekerlek çemberi, bıçak, balta vb.) yapılmaya başlanmıştır.

  3.Topraklar:Toprağın önemi Neolitik Çağdan günümüze kadar önemi giderek artmıştır.Neolitik Çağda insan bitkilerin tarımını yapmıştır. Böylece Neolitik Çağda tarım toprakları değer kazanmış, tarımla birlikte suyun önemi de artmıştır.

  Neolitik Çağda hayvanlar da evcilleştirilmesiyle birlikte çayır ve otlaklar da önemli doğal kaynaklar durumuna gelmiştir. Tarımla beraber yerleşik hayata geçen nüfus sayısı artmış ve artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için doğal kaynaklar ekonomik değer kazanmıştır.

  Bu çağda insan,tarımsal ve hayvansal ürünleri, çevresindeki ham maddeleri işleyerek günlük hayatında kullanmıştır. Yiyecek için kap yapımında önce taşlar oyularak kullanılmış sonra kilin pişirilmesiyle çömlek keşfedilmiştir. Çömlek üretimiyle kilin önemi artmıştır. Çömlek bu dönemin endüstri ürünüdür.

  Maden Çağında sabanın icadı ile toprağın önemi bir kat daha artmıştır.

  Sanayi Çağında önce pulluğun sonra traktörün icadı, toprağın önemi bir kat daha artmıştır.Tarımda makinalaşma ile orman alanları ve meralar, tarım alanı olarak açılmış ve kullanılmıştır.

  4.Ormanlar:paleolitik Çağda avcılık ve toplayıcılık yapan insan, çevredeki bitki ve hayvan alanlarının zengin olduğu ormanları yaşam alanı olarak kullanmıştır.

  Neolitik Çağda ısınmak, yemek pişirmek, kil fırınları için enerji üretmek ve suda yüzen kütük ağaçlarıyla yolculuk yapmak için ormanlardan yararlanılmıştır. Maden Çağından Sanayi Çağına kadar ormanlar maden ergitmede kullanılmıştır. Fenikeliler ormanlardan gemiler yapmış ve denizlere açılmışlardır. Böylece ormanların doğal kaynak olarak önemi artmıştır.

  Johann Gutenberg'in matbaayı icat etmesiyle kitaplar yaygınlaşmaya başlamış, böylece bilginin saklanması ve bilgi iletişimi için kâğıt önem kazanmıştır. Ormanlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de ısıtma, gemi yapımı, yemek pişirme, mobilya yapımı, kağıt üretimi, demir yolları gibi pek çok alanda kullanılmaya devam edilmektedir.

  5.Su ve Rüzgâr: Orta Çağa kadar sulardan; sulama, kullanma suyu ve ulaşımda yararlanılmıştır. Orta Çağda, su ve rüzgâr, değirmenlerin kanatlarını ve bu kanatlara bağlı çarkları döndürmüştür. Böylece insanlar akarsulardan ve rüzgârlardan enerji elde etmişlerdir. Bu enerjileri, doğrama, kâğıt fabrikalarında ve tabakhanelerde kullanılmışlardır.Su değirmenleri, fabrikaları harekete geçiren güç olmuş ve akarsuların önemi artmıştır.

  Günümüzde rüzgârdan elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmaktadır.

  Dinamo kullanılarak elektirik üretilmesiyle su gücü giderek önem kazanmıştır. Su gücü bakımından zengin bölgeler, sanayinin yoğunlaştığı alanlar durumuna gelmiştir. Sonraları dalga ve gelgitin gücünden de elektirik enerjisi üretilmesi yoluna gidilmiştir.

  İnsanların beslenmesinde su ürünleri önemli rol oynamaktadır.Su ve su ürünlerinin önemi giderek artmaktadır.

  1956 'da Güneş enerjisinden elektrik üretimine başlanmıştır.

  6.Kömür:Orta Çağ başlarında İngiltere'de kömür; evlerin ısıtılmasında, 1620 yıllarında ise demiri ergitmede kullanılmıştır. 1754 yılında Abraham Derby, yüksek fırını icat etmiş, 1856 da Bessemer bu fırını geliştirmiştir. Ardından taş kömürü demir-çelik sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağı olmuştur.

  XVIII. yüzyılda buhar makinesinin icadı ve sanayide kullanılması ile kömür enerji kaynağı olarak önem kazanmıştır. Buhar makineleri ilk olarak kâğıt fabrikalarında kısa bir süre sonra ise trenlerde ve sonraki uygulamalarda kömür, deniz ulaşımında kullanılmış, bu gemiler ile yük ve yolcu taşımacılığı yapılmıştır. Böylece deniz ve okyanuslardan daha çok yararlanılmıştır.

  7.Petrol:Yakın geçmişte önem kazanan doğal kaynaklar: petrol ve doğal gazdır. Petrol MÖ 3200'de Mezopotamya'da asfalt ve harç, MÖ 1700'de Çin'de ısıtma aracı, 1815'te Çekoslovakya-Prag'da cadde aydınlatmasında kullanılmıştır. Alman mühendisleri Daimler'in patlamalı motorları ve Diesel'in içten yanmalı motorları icat etmesinden sonra petrol önem kazanmıştır.Buna ek olarak gelişen petrokimya endüstrisi petrolün önemini daha da arttırmıştır.Çağdaş endüstri buhar makinesi ve buhar gücüne bağımlı olmaktan kurtulmuştur. Yine termik güç santrallerinin sadece kömüre bağımlı kalmasını önlemiş ve petrol ile doğal gaz, elektrik enerjisi elde etmede büyük rol oynamıştır.

  8. Turizm:Turizm, ll. Dünya Savaşı sonrası ülkelere döviz sağlayan önemli bir sektör durumuna gelmiştir. Sanayileşme hareketine bağlı olarak, bireylerin, ekonomik gelirinin artması ve sahip olunan tatil haklarına bağlı olarak turizm gelişmiştir. Bugün dağ, göl, plaj, mağara, çağlayan gibi ilgi çeken oluşumlar turizmde doğal kaynak olarak kullanılmaktadır.

  Buhar makinesinin icadı ile- Kömür,Dinamonun icadı-Akarsular,

  Neolitikte hayvanların evcileştirmesi ile-Toprak,Gemi yapımının yaygınlaşması-Orman,Okyanus ve denizler,Gezip, görme isteği ile-

  dağ, göl, plaj, mağara, çağlayan gibi doğal güzellikler
 4. Yorumsuz

  Yorumsuz Yeni yorumcu

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  0
  Beğeniler:
  0
  Yalnızca merak ettiğimden. Kaçıncı sınıf dönem ödevi ?
 5. tüçe

  tüçe Pasif yorumcu

  Kayıt:
  10 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  1.276
  Beğeniler:
  35
  Nereden:
  Belirtilmedi
  11. sınıf yalnız ödev benim değil
  teşekkür ederim arkadaşlar yardımınız için
 6. Yorumsuz

  Yorumsuz Yeni yorumcu

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  0
  Beğeniler:
  0
  Ben teşekkür ederim, fazla kapsamlı olduğundan sordum genellikle tek bir konu üzerinde yoğunlaşılır da.

Sayfayı Paylaş