Delphi örnekleri

Konu, 'Delphi' kısmında Noyan tarafından paylaşıldı.

 1. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
          
  ------DIŞARIDAN DEĞER GİRMEK-----
  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  var
  gunler:array[1..7] of integer;
  begin
  gunler[1]:=strtoint(inputbox('günlük harcama miktarını','',''));
  end;

  end.

  -------------ARRAY KOMUTU İLE İSTENİLEN STRİNGİN YAZDIRILMASI-------

  implementation
  var
  takimlar:array[1..3] of string=('fenerbahce','galatasaray','besiktas');
  {$R *.dfm}

  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);

  begin
  showmessage(takimlar[1]);
  end;

  end.  ---------Array komutu ile grubun kaç üyesi olduğunu ekrana yazar---------

  implementation
  var
  takimlar:array[1..18] of string;
  sayi:integer;
  {$R *.dfm}

  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);

  begin
  sayi:=length(takimlar);
  showmessage(inttostr(sayi));
  end;

  end.
 2. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
  formun başlığını değiştirmek ve forma tıklandığına mesaj vereen prog.


  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  procedure Mesaj(Sender: TObject);

  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;

  var
  Form1: TForm1;

  implementation

  {$R *.dfm}

  procedure TForm1.Mesaj(Sender: TObject);
  begin
  showmessage('aaaaaa');
  Form1.Caption:=('borland Delphi 7')
  end;

  end.
  MessageDlg ile ilgili örnekler..........


  var
  Dugme:integer;
  begin
  Dugme:=MessageDlg('değişiklikler kaydedilain mi?',mtWarning,[mbyes,mbno,mbcancel],0);
  if Dugme=6 then
  showmessage ('yes düğmesine bastırnız');
  if Dugme=7 then
  showmessage ('no düğmesine bastırnız');
  if Dugme=8 then
  showmessage ('cancel düğmesine bastırnız');


  end;

  end
 3. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
  Alt alta Yazı Yazma ASCII Kodlu

  procedure TForm4.FormClick(Sender: TObject);
  Var
  Oyun:String[20];
  begin
  Oyun:='Kaya'#13'Veli';
  ShowMessage(Oyun);
  end;


  Butona Tıklayınca Çıkma

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  Close;
  end;

  end.
 4. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
  MessageBox Uygulaması 1


  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  Var
  Tus:Integer;
  begin
  Tus:=application.MessageBox('İşleme Devam Mı?','Mesaj Kutusu',mb_yesno+mb_defbutton1);
  If Tus=6 Then
  Showmessage('Evet Butonu Tıklandı');
  If Tus=7 Then
  Showmessage('Hayır Butonu Tıklandı');
  end;

  end.  Message Box Uygulaması 2

  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  Var
  Tus:Integer;
  begin
  Tus:=application.MessageBox('Kayıt Silinsin Mi?','Mesaj Kutusu',mb_yesnocancel+mb_defbutton1);
  If Tus=6 Then Showmessage('Evet Butonu Tıklandı');
  If Tus=7 Then Showmessage('Hayır Butonu Tıklandı');
  If Tus=2 Then Showmessage('İptal Butonu Tıklandı');
  end;

  end.
 5. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
  Form yüzeyindeki etiket ve formun ismini değiştirme..

  begin
  Label1.caption:='Borland 7';
  form4.caption:='Deneme';
  end;

  end.


  MessageBox komutunun kullanımı...........

  begin
  application.MessageBox('işleme devammı?','mesaj kutusu',mb_yesno+mb_defbutton1)
  end;

  end.  MessageBox komutunun kullanımı...........

  var
  Tus:Integer;

  begin
  Tus:=application.MessageBox('işleme devammı?','mesaj kutusu',mb_yesno+mb_defbutton1);
  if Tus=6 then
  Showmessage('eevet düğmesine bastınız');
  if Tus=7 then
  Showmessage('hayır düğmesine bastınız');
  end;

  end.  MessageBox komutunun kullanımı...........


  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  var
  Tus:Integer;

  begin
  Tus:=application.MessageBox('kayıt silinsin mi?','mesaj kutusu',mb_yesnocancel+mb_defbutton2);
  if Tus=6 then
  Showmessage('eevet düğmesine bastınız');
  if Tus=7 then
  Showmessage('hayır düğmesine bastınız');

  end;

  end.
 6. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara

  formun başlığını değiştirmek ve forma tıklandığına mesaj vereen prog.


  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  procedure Mesaj(Sender: TObject);

  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;

  var
  Form1: TForm1;

  implementation

  {$R *.dfm}

  procedure TForm1.Mesaj(Sender: TObject);
  begin
  showmessage('aaaaaa');
  Form1.Caption:=('borland Delphi 7')
  end;

  end.
 7. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
  ingiliz alfabesini yasan program


  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  var
  harfler:string[30];
  i:integer;

  begin
  harfler:='';
  for i:=65 to 90 do
  begin
  harfler:=harfler+Chr(i);
  end;
  Edit1.Text:=harfler;
  end;
  end.  ınttostr=herhangi bir karakteristik değerin sayısal değerini verir.

  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  var
  takim:string;
  baskan:string;

  begin
  takim:='fenerbahce';
  baskan:='aziz';
  edit1.text:=IntToStr(length(takim));
  end;

  end.
 8. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
  boolean değişkenini kullanarak ögrencinin inputbox fonksiyonu ile girilen notunun 50'den büyük
  se geçerli not 50 den küçükse geçerli deil not oldğunu gösteren.ögrencinin aldığı notun 0-100
  arası olması gerektiğini gösteren programı yazınız.

  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  var
  sonuc:Boolean;
  sinav_sonucu:integer;

  begin
  sinav_sonucu:=strtoint(inputbox('sınav sonucunu ','lütfen 0-100 arası değer giriniz..',''));
  sonuc:=sinav_sonucu>50;
  sonuc:=sinav_sonucu<100;
  if sonuc=true then
  showmessage('alınan sonuç geçerli');
  if sonuc=false then
  showmessage('alınan sonuç geçerli değil');

  if sinav_sonucu>100 then
  showmessage('girdiğiniz değer sınav aralığından büyük olduğundan dolayı geçerli değildir..lütfen 0-100 arası değer giriniz..');

  end;
  end.
 9. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
  -----------1'DEN 100'E KADAR OLAN SAYILARIN TOPLAMI---------


  procedure TForm1.fromclick(Sender: TObject);
  var
  toplam,i:integer;

  begin
  toplam:=0;
  for i:=1 to 100 do
  begin
  toplam:=toplam+i;
  end;
  showmessage(inttostr(toplam));

  end;

  end.  herhangi bir değişkene 2 farklı değer atadığımızda en son girdiğimiz değeri kaideye alır.

  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  var
  degisken1:variant;
  tip:variant;
  begin
  degisken1:='dddd';
  degisken1:=121;
  tip:= vartype(degisken1);
  showmessage(tip);
  end;
  end.  tarih ve zaman atamaları böyle yapılıyor.


  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
  var
  tarih:tdatetime;
  zaman:tdatetime;
  begin
  tarih:=strtodate('02.11.2006');
  zaman:=strtodate('22:30');

  end;
  end.
 10. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
  girilen iki bilgiyi karşılaştırıp aynı veya farklı diye bilgi veren program

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  takim1:string[15];
  takim2:string[15];
  sonuc:integer;

  begin
  takim1:='beşiktaş';
  takim2:='fenerbahçe';
  sonuc:=comparestr(takim1,takim2);
  if sonuc=0 then
  showmessage('karşılaştırılan bilgiler aynı');

  showmessage('karşılaştırılan bilgiler farklı');

  end;

  end.

  ************************************************** ************************
  girilen kelimenin nereden başlanarak ne kadarının ekrana yazılacagını gösteren program
  ankara kelimesinin sadece kara kısmını ekrana yazdırır edit içinde


  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  sehir:string;
  sonuc:string;


  begin
  sehir:='ankara';
  sonuc:=copy(sehir,3,4);
  edit1.text:=(sonuc);

  end;

  end.

  ************************************************** ***********************
  edit1. girilen değeri edit 2 ye atan program

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  i:integer;
  str:string;
  begin
  str:=edit1.text;
  i:=length(str);
  while str<>' ' do
  i:=i-1;
  edit2.text:=copy(str,i+1,length(str));

  end;

  end.

  ************************************************** ***************************

  yazılan değerin hangi saydıdan sonra kaç basamak alınıp ekrana yazılacağını veren program

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  takim1:string[35];
  begin
  takim1:='efes pilsen takımı';
  showmessage (midstr(takim1,13,6));

  end;

  end.

  boşluklarla beraber 18 karakter'efes pilsen takımı' 13. karakterdahil 6 karakter ekrana yazdırıyor(takımı)
  ************************************************** **************************************
  trimrigh sağa yaslıyor basına sadece trim ise sola yalıyorrr boşlukları kaldırıyor

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  sehir:string;
  sonuc:String;

  begin
  sehir:=' ankara ';
  sonuc:=trimright(sehir) ;
  showmessage(sonuc);

  end;

  end.
  ************************************************** **********************
  ilk 4 karekterden sonrasını silen program

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  sehir:string;
  sonuc:String;

  begin
  sehir:='ankara';
  sonuc:=leftstr(sehir,4);
  showmessage(sonuc);

  end;

  end.
  ************************************************** **********************
  girlen kelimenin kaçınça karekterden sonra kaç karakter sileceğini veren program

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  takim:string;


  begin
  takim:='efes pilsen Basketbol Takımı';
  delete(takim,6,6);
  edit1.text:=takim;


  end;

  end.
  ************************************************** *********************************
  girdiğimiz kelimenin birden fazla ekrana yazmamızı sağlayan program
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  karakter:string[30];


  begin
  fillchar(karakter,10,'a');

  edit1.text:=(dupestring('fener',3));


  end;

  end.
  ************************************************** *******************************
  ekrana 10 defa * (yıldız) yazan program
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  str:string[30];


  begin
  str:=(stringofchar('*',10));  edit1.text:=str;


  end;

  end.
  ************************************************** *******************

  ayrı ayrı girilen kelimeleri birleştirip yazan program
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  str1,str2:string;

  begin
  str1:='galata';
  str2:='saray';
  appendstr(str1,str2);

  showmessage(str1);

  end;

  end.

Sayfayı Paylaş