Aöf Türk Vergi Sistemi Örnek Sorular

Konu, 'Açıköğretim' kısmında Noyan tarafından paylaşıldı.

 1. Noyan

  Noyan Gold Üye

  Kayıt:
  7 Eylül 2010
  Mesajlar:
  20.410
  Konular:
  10.968
  Beğeniler:
  387
  Nereden:
  Ankara
          
  Türk vergi sistemi test soruları Türk vergi sistemi soruları ve cevapları

  1-) Aşağıda belirtilen gelir unsurlarından hangisinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlı değildir?
  C) Ticari kazanç
  2-) Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın şartlarından biri değildir?
  E) Kanunen belirtilen vergi oranını aşmaması
  3-) Yatırım indirimi hangi yıl itibarıyla kaldırılmıştır ?
  B) 2006
  5-) Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyetin konusu içinde yer almaz?
  D) Başka çiftçilerin ürünlerini kendi işletmesinde değerlendirmesi
  6-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarında telif kazancı istisnasının konusuna girmez?
  C) Tercüme
  7-) Aşağıdakilerden hangisinin ücreti, diğer ücretler kapsamında asgari ücrete bağlı olarak tespit edilemez?
  E) Birinci sınıfların yanında çalışanların ücreti
  8-) Aşağıdakilerden hangisi GVK’ya göre gayrimenkul olarak kabul edilmez?
  D) Hisse senedi
  9-) Adi komandit şirketin komanditer ortağının şirketten elde ettiği kar payı hangi kazanç türüne göre gelir sayılır?
  D) Menkul sermaye iradı
  10-) 2006 yılında 24.000 TL kar payı elde eden mükellef A’ nın vergiye tabi menkul sermaye iradı kaç TL’dir?
  A) 12.000
  11-)2006 yılında değer artış kazançlarına uygulanan istisna tutarı kaç TL'dir?
  E) 6.000
  12-) Aşağıdakilerden hangisi 2005 yılı ve sonrasında vergilendirilecek diğer kazanç ve irattır?
  A) İvazlı gerçekleşen intikaller
  13-) Aşağıdakilerden hangisi gelirlerin toplamından yapılacak mahsup veya indirimlerden biri değildir?
  D) Geçici vergi
  14-) Aşağıdakilerden hangisi kaynakta vergi kesintisine tabi bir gelirdir?
  B) İşyeri kirası
  15-) Mahsup edilecek vergi kesintisi, yıllık beyannamede hesaplanan vergiden fazla ise mükellefe tebliğinden itibaren ne kadar sürede iade edilir?
  C) 1 yıl
  16-) Mükellefler vergi beyannamelerini kanuni süresi geçtiği halde vermemişse vergi nasıl tarh edilir?
  D) Re’sen
  17-) Aşağıdakilerden hangisi hesaplanan gelir vergisinden yapılacak mahsup veya indirimlerden biri değildir?
  A) Bağış ve yardımlar
  18-) Aşağıdakilerden hangisi vergi denetim önlemlerinden biri değildir?
  C) Vergilerin ödenmesi
  19-) Kurumların, tam mükellef diğer kurumlara yatırdıkları sermaye karşılığında elde edilen gelirin vergi dışı bırakılması hangi istisnanın sonucudur?
  C) İştirak kazançları istisnası
  20-) Dar mükellef kurumların hangi kazançları üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılmaz?
  A) Ticari kazanç
  21-) Dar mükellef kurumların kurum kazançlarının tespitinde, aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi için ticari kazancın tespitine ilişkin hükümler uygulanır?
  A) Zirai kazanç
  22-)Kurumlarda, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda tasfiye hükümlerinin uygulanması zorunludur?
  B) Birleşme
  23-) Yeni inşa edilen ve mesken olarak kullanılan binanın vergi değeri 40.000 TL olduğuna göre binanın 5 yıl süre ile her yıl yararlanacağı geçici muafiyet tutarı kaç TL’dir?
  C) 10.000
  24-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?
  E) Bisiklet
  25-) Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mirasçıları yurtdışında bulunuyorsa veraset ve intikal vergisi beyannamesi en fazla kaç ay içerinde verilmelidir?
  D) 6
  26-) KDV oranı % 18 olarak kabul edildiğinde mükellefin Ekim ayı içinde mal alışları tutarı 20.000 TL, mal satışları tutarı 30.000 TL olduğuna göre bu ay için ödenecek KDV tutarı kaç TL’dir?
  E) 1.800
  27-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemidir?
  D) Bir ay
  28-) Karşılıksız olarak bir kişinin malvarlığından diğer bir kişinin malvarlığına intikal eden gayrimenkul ve menkul mallar hangi verginin konusuna girer?
  B) Veraset ve intikal vergisi
  29-) Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir?
  B) Ocak - Temmuz
  30-) Aşağıdaki durumlardan hangisi için, emlak vergisi ara beyanında bulunulmaz?
  D) Kira bedelinin artması


  alıntı

Sayfayı Paylaş