1. Yorumla.Net yayın hayatına son verecektir. Bugüne kadar desteğinden ve katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz.

aöf çıkmış sorular

Konu, 'Eğitim ve Öğretim' kısmında SpooK tarafından paylaşıldı.

 1. SpooK

  SpooK Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  31 Aralık 2006
  Mesajlar:
  20.687
  Beğeniler:
  2.959
  Slm arkadaşlar aöf çıkmış sorular ve aöf hakkında elımden geldıgınce sıze yardımcı olmaya calısacam..

  türk vergi sistemi 2004 büt

  1.Aşağıdakilerden Hangisi Kaynak Teorisine Göre Gelir Değildir?
  Yanıt: Miras

  2.Tasfiye Edilen Bir A.ş.’nin Kurumlar Vergisinin Matrahını Aşağıdakilerden Hangisi Oluşturur?
  Yanıt: Tasfiye Karı

  3.Öz Sermaye Hesaplanırken Aşağıdakilerden Hangisi Borç Kalemi Olarak Düşülmez?
  Yanıt: Yedek Akçe

  4.Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödendiği Aylar Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: Ocak – Temmuz

  5.Bir Çiftçinin Tarlasında Yetiştirdiği Domatesten Elde Ettiği Kazanç Hangi Teoriye Göre Mali Anlamda Gelir Sayılır?
  Yanıt: Kaynak Teorisine

  6. İnfisah İflastan Başka Bir Nedenden Kaynaklanmışsa Tasfiyenin Başlama Tarihi Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: İnfisahın Ticaret Siciline Tescil Tarihi

  7.Bir Otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Zaman Tarh Edilir?
  Yanıt: Trafik Siciline Kayıt Tarihi

  8.Zirai Faaliyetle Uğraşan Kurumlar Vergisi Mükellef Kazancı Aşağıdaki Hangi Gelir Türüne Göre Belirlenir?
  Yanıt: Ticari Kazanç

  9. Ankara’da ölen Kişinin çocukları Adana Ve İstanbul’da Oturuyorsa Veraset İntikal Vergisi Kaç Ay İçinde Verilir?
  Yanıt: 4 Ay

  10.Türkiye’de İkamet Eden Ve Türkiye’de Takvim Yılında 6 Aydan Fazla Kalan Yabancı Uyrukluların Durumu Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: Tam Mükellef

  11.Veraset Ve İntikal Vergisi Ne Tür Bir Vergidir?
  Yanıt: Servet Vergisi

  12.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilecek Bir Gelirdir?
  Yanıt: Sigorta Teknik İhtiyatları

  13.Dar Mükellef Kurumların Aşağıdaki Kazançların Hangisinde Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılmaz?
  Yanıt: Zirai Kazanç

  14.Aşağıdakilerden Hangisi Harcamalar üzerinden Alınan Vergi Değildir?
  Yanıt: Motorlu Taşıtlar Vergisi

  15.TBMM üyelerine ödenen Paralar Hangi Gelir Türüdür?
  Yanıt: Ücret

  16.Aşağıdakilerden Hangisi KDV Matrahına Dâhil Edilmez?
  Yanıt: Ticari Teamüllere Uygun İskontolar

  17.Bir Mal üzerindeki Telif Hakkinin Malik Veya Adına Hareket Edenlere Alici Adına Devir Edilmesine Ne Denir?
  Yanıt: Teslim

  18.Dar Mükellefler Faaliyetlerini Sona Erdirir Ve ülkeyi Terk Ederlerse Yıllık Beyannameyi Ne Zaman Verirler?
  Yanıt: Ayrılmadan 15 Gün önce

  19.Meskenlere Tanınan Geçici Muafiyet Süresi Kaç Yıldır?
  Yanıt: 5 yıl

  20.Aşağıdakilerden Hangisi Zirai Faaliyet Değildir?
  Yanıt: Arazi Sahibinin Çalışmadan Üründen Pay Alması

  21.Kiranın Ayin Olarak Tahsil Edilmesi Halinde Ayin Değer Aşağıdaki Hangi ölçüye Göre Değerlendirilir?
  Yanıt: Emsal Bedel

  22.Hesap Dönemi Takvim Yılı Olarak Belirlenen Kurumlar Vergisi Mükellefleri Beyannamelerini Ertesi Yıl Hangi Tarihte Verirler?
  Yanıt: 15 Nisan

  23.Hilafına Hüküm Olmadıkça Gelir Vergisi Mükellefinin Veya Sorumlusunun Hangi İşlemi üzerine Vergi Tarh Olur?
  Yanıt: Beyan

  24.Aşağıdakilerden Hangisi Emlak Vergi Değerini Değiştiren Nedenlerden Değildir?
  Yanıt: Apartman Adının Değiştirilmesi

  25.Tasfiyeye Giren şirkette Tasfiye Karı Hesaplanırken Öz Sermaye Yerine Aşağıdaki Kavramlardan Hangisi Kullanılır?
  Yanıt: Servet Değeri

  26.Motorlu Taşıtlar Vergisi Her Yıl, Yıllık Olarak Hangi Ayda Tarh Ve Tahakkuk Ettirilir?
  Yanıt: Ocak

  27.Kurumun Tesis Edilmesi Veya Yeni şube Açılması Karşılığında Maddi Menfaat Elde Edilmeden Yapılan Ve Kurumlar Vergisinde Matrahtan İndirimi Kabul Edilen Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: İlk Tesis Ve örgütlenme Giderleri

  28.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Mükellefi Değildir?
  Yanıt: Kolektif Şirket

  29.Veraset Ve İntikal Vergisinde Veraset Yolu İle İntikallerde Vergi Hangi Vergi Dairesince Tarh Olunur?
  Yanıt: Ölenin İkametgâhının Olduğu Vergi Dairesinde

  30.Aşağıdakilerden Hangisi Oto Kontrolü Sağlar?
  Yanıt: KDV
  --------ss-----------------


  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2005 BÜTÜNLEME SORULARI


  1.Aşağıdaki planlama yaklaşımlardan hangisi mantıksal ya da deneyimler sonucu problem yaratan işler ya da organizasyon içindeki kilit pozisyonların öncelikle belirlenerek planlamanın gerçekleştirilmesi esasına dayanır?
  Yanıt: Temel Roller

  2.Bir işin başarıyla yerine getirilmesi için gerekli özel bazı davranış ve becerileri ortaya koyan iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Kritik olay

  3.Aşağıdakilerin hangisi yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden birisi değildir?
  Yanıt:

  4.Aşağıdakilerden hangisinde gözlem yöntemi diğer yöntemlerden daha üstündür?
  Yanıt: İşin fiziksel çevre koşullarının anlaşılmasında

  5.Aşağıdakilerden hangisi Oryantasyonda yararlanılan başlıca yöntemlerden biri değildir?
  Yanıt:

  6.Aşağıdakilerden hangisi serbest mülakatın özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt:

  7.Bireyin örgütte kendisine bir kariyer yolu çizerek bu yolda ilerlemeye başlama sürecinde; kariyer amaçlarını ve bu amaçlarını gerçekleştireceği araçları belirleme sürecine ne denir?
  Yanıt: Kariyer Planlama Süreci

  8.Göreve başlayan personeli firma, diğer çalışanlar, yapılacak görev ve kendisinden beklenenler konusunda bilgilendirmeyi ve olumlu yönde etkilemeyi hedefleyen eğitime ne ad verilir?
  Yanıt: Oryantasyon eğitimi

  9.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında rol oynayan örgütsel faktörlerden biridir?
  Yanıt: Gürültü

  10.İşletmenin insan kaynaklarıyla ilgili bireysel ve tüm insan kaynakları faaliyetleriyle ilgili örgütsel verilerin toplanması, saklanması, güncelleştirilmesi, stratejik ve yönetsel kararlar verilmesine yardımcı olacak biçimde bilgi haline dönüştürülmesini sağlayan bilgi sistemine ne denir?
  Yanıt: İnsan kaynakları bilgi sistemi

  11. Aşağıdakilerden hangisi İşgören sağlığı ve güvenliğinin direkt maliyetlerinden biridir?
  Yanıt:

  12.Endüstriyel ilişkiler modülünün temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Çalışanlara destekleyici bir iş ortamı yaratmak

  13. İşçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek için kurulan mesleki örgütlere ne ad verilir?
  Yanıt: Sendika

  14.Lokavt Kararı ne zaman alınır?
  Yanıt: Resmi arabulucunun uyuşmazlıkla ilgili raporunun tebliğ edilmesinden altı gün sonra

  15.Bir işçinin ne kadar geliştirileceğini bir diğer işçinin de ne kadar iyileştirileceğini gösteren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Performans değerlemesi

  16.Aşağıdakilerden hangisi ağır suç kategorisine girer?
  Yanıt: Yöneticisine karşı saldırgan davranışta bulunma

  17.Bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar, fazla mesai, prim vb. gibi ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan kısmı tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  Yanıt: Kök ücret

  18.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ahlaki değerlerine uyduğunu gösterir?
  Yanıt:

  19.İşletmelerde insan rolünün değişimini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt:
  ayrıca aşağıda yazdığım adresten sizde geçmiş yıllara ait sorulara ulaşabilirsiniz...


  http://eogrenme.anadolu.edu.tr

  siteye giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede oturm aç ı tıklayıp tc kimlik noyu yazarak giriş yapın.

  1--fakülte seçiniz kısmından sınav soruları nı seçiyoruz
  2--bölüm seçiniz kısmından istediğiniz yılı seçiosunuz
  3--ders seçiniz kısmından ara sınav/bütünleme/final

  başarılar... SA....

  .Sınıf İşletme Çıkmış Final Soruları(2003-2007)

  RapidShare: Easy Filehosting

  4.Sınıf İşletme Çıkmış Bütünleme Soruları(2003-2007)

  RapidShare: Easy Filehosting

  3.Sınıf İşletme Çıkmış Final Soruları(2003-2007)

  RapidShare: Easy Filehosting

  3.Sınıf İşletme Çıkmış Bütünleme Soruları(2003-2007)

  RapidShare: Easy Filehosting

  3.Sınıf Kamu Yönetimi Çıkmış Final Soruları(2003-2007)

  RapidShare: Easy Filehosting

  2.Sınıf İşletme Çıkmış Final Soruları(2003-2007)

  RapidShare: Easy Filehosting

  2.Sınıf İşletme Çıkmış Bütünleme Soruları(2003-2007)

  RapidShare: Easy Filehosting

  1.Sınıf İşletme çıkmış final soruları(2003-2007)

  RapidShare: Easy Filehosting
  nakres52
  dedektif59 ve Majeure bunu beğendi.
 2. adanalı01K

  adanalı01K Yeni yorumcu

  Kayıt:
  5 Ocak 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  0
  Nereden:
  Belirtilmedi
  SLM ilahiyat2.sınıf çıkmış soruları nasıl alabilirim yardımcı olursanız sevinirim
 3. SpooK

  SpooK Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  31 Aralık 2006
  Mesajlar:
  20.687
  Beğeniler:
  2.959
  tabii..
  bulmaya çalışırm buraya yada ayrıyetten konu açarımm ben sana pm ile haber veririm :)
 4. dedektif59

  dedektif59 Yeni yorumcu

  Kayıt:
  21 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  0
  Nereden:
  Tekirdağ
  eyvallah ama sadece fınal ve but var kardes vize soruları yok mu?
 5. SpooK

  SpooK Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  31 Aralık 2006
  Mesajlar:
  20.687
  Beğeniler:
  2.959
  bakarım vizeye ..
 6. fener ışık

  fener ışık Yeni yorumcu

  Kayıt:
  10 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  0
  Nereden:
  Belirtilmedi
  ya ben geçmiş yıllarda çıkmış final sorularını nasıl bulabilirim özellikle 1.sınıf iktisat sorularını?
 7. SpooK

  SpooK Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  31 Aralık 2006
  Mesajlar:
  20.687
  Beğeniler:
  2.959

  açıkögretimin sitesinden indireceksin.
  ben öyle yaptım
 8. gökyüzü42

  gökyüzü42 Yeni yorumcu

  Kayıt:
  21 Ağustos 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  0
  Nereden:
  Adana
  arkadaşlar ben yeni üyeyim herkese slm 1. sınıf kamu yönetimi ögrencisiyim tüm derslerin geçmişte çıkan soru ve ccevaplarını indiremedim yardımcı olursanız sevinirim özellikle bütünleme sorıları ve cevapları şimdiden tşkler çok acil.............
 9. SpooK

  SpooK Süper aktif yorumcu

  Kayıt:
  31 Aralık 2006
  Mesajlar:
  20.687
  Beğeniler:
  2.959
  arkadaşım onda bi sistem varmış bende daha çözemedim ..ama sınav sorularını aö. sitesinden bakabilirsin.
  ayarlardan indiriliyormuŞ SORULAR.
  FLAşh olmalıymış
 10. tekniker60

  tekniker60 Yeni yorumcu

  Kayıt:
  21 Ocak 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğeniler:
  0
  Nereden:
  Rize
  mrb arkaşlarr işletme 1 soruları elinde olan varmı maleseff indiremiyorumm hata veriyoo nedense.mail atabilecekk akadaşaaa çooook tşkkk bekliyorumm
 11. ela.ravza

  ela.ravza Yeni yorumcu

  Kayıt:
  29 Ocak 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğeniler:
  0
  Nereden:
  İzmir
  mrb ben laborant ve veteriner sağlık 1.sınıf tayım.geçmişte çıkmış ara-final ve bütünleme sorularını arıyrm ama bulamıyrm.yardımcı olursanız sevinirim.
 12. facacan

  facacan Yeni yorumcu

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  7
  Beğeniler:
  0
  Nereden:
  Trabzon
  Paylaşım için teşekkürler...

Sayfayı Paylaş