Adalet BakanliĞi Memur Sinav, Atama Ve Nakİl YÖnetmelİĞİ

Konu, 'Hukuk' kısmında PeNeLoPe tarafından paylaşıldı.

 1. PeNeLoPe

  PeNeLoPe Nefes

  Kayıt:
  30 Haziran 2006
  Mesajlar:
  31.883
  Konular:
  12.725
  Beğeniler:
  6.697
  Nereden:
  İstanbul
          
  Bakanlık Onayına Tabi Olmayan Adalet Komisyonları Kararları

  Madde 45 - Adalet komisyonlarınca yargı çevresi içinde unvan veya sınıf değişikliği olmadan yapılan naklen atama ve kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin verilen kararlar Bakanlık onayına tabi olmayıp Bakanlıktaki kayıtlara işlenmek üzere ilgilinin dilekçesi ve hizmet cetveli ile birlikte ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

  Adalet Komisyonlarının Merkez ve Mülhakatı Dışına Yapılacak Naklen Atamalar

  Madde 46 - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesine göre personelin ilgili adalet komisyonlarının teklifi üzerine veya gerekli görülmesi halinde bulundukları komisyon merkez ve mülhakatı dışında bir göreve naklen atama yetkisi resen Adalet Bakanlığına aittir.

  Adli Teşkilat ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Kapatılması Nedeniyle Atama

  Madde 47 - Adli teşkilat veya ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin kapatılması halinde bu yerlerde görevli personel, Bakanlıkça kadro, ihtiyaç ve ilgilinin sicil durumuna göre başka yerlere resen atanırlar.

  Bu Yönetmelik Kapsamındaki Memurlar ile İlgili Bilgiler ve Münhal Kadroların Bildirilmesi

  Madde 48 - Adalet komisyonları ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı olarak çalışan personelin görev yaptığı yer, adı soyadı, unvanı, tahsili, kadrosu, kazanılmış hak aylık derecesi ile o yerdeki münhal kadroları gösterir liste, bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı, bölge idare mahkemesi başkanlığı veya Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca Bakanlık kayıtlarıyla karşılaştırılmak üzere her yıl Aralık ayı sonunda ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

  Diğer Hükümlerin Uygulanması

  Madde 49 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ve "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce atama işlemleri başlatılmış olanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 50 - 15/10/1991 tarihli ve 21022 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 51 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 52 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

  *1* 09/05/2006 tarih ve 26163 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğin 1. maddesiyle; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki "yazılı" ibaresi "merkezi" olarak değiştirilmiştir.

  *2* 09/05/2006 tarih ve 26163 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğin 7. maddesiyle; Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mülâkat" ibaresi "gerektiğinde uygulamalı sınava" olarak değiştirilmiştir.

  *3* 09/05/2006 tarih ve 26163 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğin 14. maddesiyle Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) beş numaralı alt bendinde yer alan "tutukevleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri" ibaresi eklenmiştir.



Sayfayı Paylaş